Lördag 23 Okt
Stockholm

Fel i medborgarprov väcker vrede

Det omstridda kunskapstest som utlänningar ska klara för att få bli danska medborgare innehåller både fakta- och språkfel.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det visar en genomgång som Tim Knudsen, professor i statskunskap vid Köpenhamns universitet, gjort för Danmarks Radio.

Oppositionen kräver nu omtest eller dispens för dem som blivit underkända.

– Provet är ännu vansinnigare än vi först trodde. Det är helt enkelt bara dåligt hantverk, där man inte har kontrollerat sina källor ordentligt, säger socialdemokraten Anne-Marie Meldegaard.

Provet innehåller 40 frågor där den sökande får välja mellan olika svarsalternativ. Den som vill bli dansk medborgare måste svara rätt på minst 32 av frågorna. Men minst sju av frågorna är behäftade med fel eller brister.

Flera av felen gäller osäkerhet om årtal eller tidsperioder. Exempelvis i en fråga om när namnet Danmark först uppträder i historien. Enligt Tim Knudsen sker detta för första gången i slutet av 800-talet - något som också beskrivs i en av integrationsdepartementet egna läroböcker. Men den tidsperioden finns inte ens som svarsalternativ till frågan.

Testformuläret innehåller också stavfel och dåligt språk.

I Dansk folkeparti, som varit pådrivande vid införandet av provet, tar man inte så allvarligt på kritiken.

– Men det är tråkigt med småfel, för det ger pedanterna något att hänga upp sin kritik på, säger Sören Krarup från Dansk folkeparti.

Integrationsminister Birthe Rönn Hornbech (Venstre) studerar frågan närmare under jullovet och har sagt att hon ska överväga kravet på dispens.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela