IS vill mörda alla barn med Downs syndrom

- 14/12/2015, 10:57

Detta är så vidrigt. Terrororganisationen tar efter nazisterna i andra världskriget.

Nu ger sig IS på de svagaste i samhället. Det är motståndsgruppen Mosul Eye i Irak som fått uppgifter om att IS uttalat att barn med Downs syndrom ska mördas. Detta eftersom de, enligt IS, utgör en börda för samhället.

Om uppgifterna stämmer, det är alltid svårt att bekräfta uppgifter i krig, så gör det att IS närmar sig hur nazisterna gjorde i andra världskriget. De mördade också barn med funktionshinder som de tyckte var en börda för samhället.

Enligt Mosul Eye har minst 38 barn med funktionshinder mördats i Syrien, de flesta med gift eller genom kvävning.