Söndag 18 Apr
Stockholm

Forskarnas teorier: Därför blir fler män sjuka i covid-19

Foto: Martina Holmberg/Tomas Oneborg/TT
Foto: Martina Holmberg/Tomas Oneborg/TT. Foto:

Av de som insjuknar, intensivvårdas och avlider av covid-19 är flest män – men varför? Här är några av de tänkbara teorierna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Redan i februari 2020 kunde Nyheter24 rapportera om att män löper större risk än kvinnor att avlida i sviterna av covid-19. 

Då befann sig pandemin i ett inledande stadie, och frågorna var många.

Nu, drygt ett år senare kan forskarna dra ett fåtal slutsatser kring den ojämna dödsrisken – men mycket är fortfarande kvar på teorinivå. 

Män löper 70 procent högre risk att dö – enligt ny studie

I Sverige har drygt 30 000 fler män än kvinnor bekräftats smittade med covid-19 (ungefär 289 000 mot ungefär 258 000). 

Fler män har dessutom dött (5 897 mot 5 108) och vårdats på landets intensivvårdsavdelningar (3 340 mot 1 323).

En metastudie från december 2020 talar för att statistiken ser liknande ut i övriga världen också. Undersökningen innehöll rapporter från 46 länder, och omfattade 3 111 714 coronafall. 

Studien kom fram till att män löper ungefär tre gånger större risk att behöva intensivvårdas, och nästan 40 procent större risk att avlida. 

En helt ny studie fick ett ännu mer skrämmande resultat – enligt den är männens dödsrisk hela 70 procent större än kvinnornas.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

En generell skillnad

Vad kan det här bero på egentligen? 

En del teorier bygger sociala och beteendemässiga skillnader mellan män och kvinnor. Men det finns också en generell skillnad mellan könens immunförsvar – som helt enkelt ger oss olika förutsättningar att klara av viruset. 

– Det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och många av de här biologiska skillnaderna är knutna till immunförsvaret och dess funktion, förklarar Hans-Gustaf Ljunggren, professor inom infektionsimmunologi vid Karolinska Institutet, till SVT Nyheter.

Mäns immunförsvar försämras tidigare

En av skillnaderna är att vi åldras olika. 

Efter 60 års ålder försämras immunförsvaret hos både män och kvinnor – men den försvagningen är både kraftigare och tidigare hos män. Normalt sett fem till sex år tidigare, för att vara exakt.

Det gör också att män i högre utsträckning har svårt att kontrollera virusinfektioner, menar Ljunggren.

Foto: TT

De viktiga T- och B-cellerna

Internationella studier har även kunnat påvisa att mäns T- och B-celler är sämre än kvinnornas. Båda är viktiga för bekämpa, och tillfriskna från covid-19.

T-celler är vita blodkroppar vars uppgift är att känna igen, och bekämpa patogener, däribland sars-cov-2.

Undersökningar har visat att aktiveringen av T-celler är stark och välfungerande hos äldre kvinnliga patienter – men betydligt sämre för män i samma ålder. 

Man har även kunnat konstatera att de antikroppsproducerande B-cellerna minskar hos manliga patienter över 65 år. En liknande minskning har inte kunnat konstateras hos kvinnor. 

Läs mer:

Här får vårdpersonalen betalt för att vaccinera sig

Det här ögonproblemet kan vara ett tecken på covid-19

Därför sprider fladdermöss dödliga virus

Kommentera
Kopiera länk
Dela