Torsdag 26 Maj
Stockholm

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjukan är en extremt smittsam typ av magsjuka som orsakas av calicivirus. Calicivirus finns i två olika typer, det mer vanliga noroviruset och det mindre vanliga sapoviruset. De vanligaste symtomen på vinterkräksjukan är kräkningar, diarré, magsmärta och illamående. 

Symtomen kommer ofta plötsligt och håller i sig i cirka tre dagar och inkubationstiden varierar mellan 12-48 timmar. 

Sjukdomen kallas för vinterkräksjukan eftersom den brukar bryta ut under vinterhalvåret mellan perioden november och april. 

Sjukdomen smittar vid kontakt med sjuka människor samt vid kontakt med ytor, livsmedel och dryck som har hanterats av en smittbärare. Vinterkräksjukan kan också smitta och spridas via förorenat dricksvatten och förorenade livsmedel. 

Det bästa sättet att förebygga sjukdomen är att tvätta händerna noga med tvål samt att minska smittspridningen genom att stanna hemma tills en är helt frisk. 

Visa resten ↓