Snillen spekulerar? Sälen 2011. Inte 2012. Inte 2013. Foto: Ulf Palm / Scanpix

Skall man lita på Wikipedia så fick nuvarande fru ordförande i försvarsutskottet Cecilia Widegren år 1999 en hedersmedalj av Marinkommande Väst för sina gedigna insatser för Västkustens försvar. Hur de ansvariga medaljutdelarna ser på sitt hedersmedaljerande nere på Käringberget och vid Göteborgs illusoriska garnison och det nästan öde gamla kustartilleriregementet kan vi bara gissa och med hela Rikets försvar för ögonen – och inte bara Västkustens…?

År 1999 när Widegren fick sin hedersmedalj så hade inte Widegren något som helst ansvar för hur försvaret såg ut eller skulle se ut. Det var sossarna som styrde, och det var Björn von Sydow som var ansvarig för Försvarets förfall. Då passade det sig för Cecilia Widegren att kämpa för Västkustens försvar så till den milda grad att hon fick en hedersmedalj. Nu är det 2013, Alliansen styr och Cecilia Widegren har en hel del att säga till om Sveriges försvar. Nu har hon verkliga möjligheter att påverka, nu skulle hon kunna göra sig förtjänt av en riktigt fin medalj för avgörande insatser för hela Sveriges försvar.

Många var väl vi som trodde att Alliansen skulle lyfta svensk försvars- och säkerhetspolitik ett par snäpp jämfört med Leni Björklunds och sossarnas dito. En vettig man vid namn Mikael Odenberg blev försvarsminister och jag jublade inombords. Men Odenberg fattade efter ett tag att de Nya Moderaterna inte hade en tanke på att köra de gamla Moderaternas försvarspolitik. Det räckte med att Anders Borg tittade i kristallkulan och såg den eviga freden komma som en skänk från ovan till finansministern.

Borg kunde lova en besparing på 4 miljarder på det svenska försvaret utan någon mer analys än önskedrömmar och gissningar. Statsminister Reinfeldt trodde på Borg när Odenberg inte gjorde det. Odenberg sade ifrån, avgick och ersattes av en förvaltare och nickedocka. Förvaltaren och nickedockan avgick också och ersattes av en officer som också visade sig vara en förvaltare och nickedocka. Odenberg blev Tolgfors blev Enström men den nymoderata försvarspolitiken bestod…

De nya Moderaterna tar inte Rikets försvar på allvar. De nya Moderaterna spelar i samma division som Miljöpartiet och Vänsterpartiet nuförtiden när det gäller försvarspolitiskt snömosande. En ny försvarsberedning är tillsatt och kvinnan med hedersmedaljen är hon som skall leda grubblandet om hotbilder och utmaningar, samtidigt som alla vi som genom åren utvecklats till cyniska skeptiker tror att resultatet kommer att vara ett beställningsjobb för att ytterligare åderlåta det svenska försvaret.

Folk och Försvars årliga konferens i Sälen står för dörren, men Cecilia Widegren kommer inte att vara där. Hon prioriterar semester istället, bara för att förstärka hur de nya Moderaterna ser på försvarsfrågan. Fru ordförande i Försvarsberedningen tycker inte att hon behöver vara där, utan att just den veckan är den bästa veckan för semester. Det hörs upprörda toner från här och där, om felprioriteringar från Widegrens sida. Det borde inte vara någon nyhet. Förra året prioriterade Widegren precis likadant, semester före Folk och Försvar, sol och bad istället för hjärnskrynklande om ett politikområde hon är djup insyltad i. Men med tanke på hur försvarspolitiken prioriteras och hanteras av den sittande regeringen så bör man inte vara förvånad. Inte alls.

Länkar: SvD, SvD, Expr, Expr, DN,
Bloggar: WW – läs!