Bilden har inget med postningen att göra. Alls.  Foto: Charles Dharapak / Scanpix

Gång på gång på gång upprepade Försvarsmaktens Insatschef – generalen Anders Silwer – samma sak när frågorna haglade över honom om vad det är för incidentberedskap vi har här i Sverige. Gång på gång på gång berättade general Silwer att det är våra radarstationer som står för beredskap 365 dagar om året och dygnet runt medan de stridsflygplan som kan behövas när radarn ser någon som kränker vårt territorium inte alltid finns på plats. Kedjan av radarstationer runt Sveriges kuster och gränser är vår incidentberedskap, och kränker någon oss när piloterna är hemma och ser på ”Let’s dance” så skall våra luftförsvarscentraler använda radion för att avvisa inkränktarna. Tycker Silwer.

”вы нарушают наше воздушное пространство. Иди домой. В противном случае, мы становимся очень зол!”

Från flera olika källor har jag fått uppseendeväckande uppgifter angående den där bombövningen riktad mot Sverige men utförd strax utanför vår gräns. Samtidigt som två ryska bombplan eskorterade av fyra jaktplan övade på att slå ut våra luftförsvarscentraler så släckte någon ner de radarstationer som finns på Gotland för att övervaka luftrummet. Om det var alla eller bara några tvistar källorna om, men minst en drabbades av oförklarliga ”driftstörningar” – den stördes ut av ”någon” med intresse av att låta de där radarskärmarna som är Silwers incidentberedskap bara visa något ännu mer obegripligt än ”Let’s Dance”.

Inte nog med att ryssarna övade på att spränga bort våra luftförsvarscentraler, de bestämde sig alltså också för att öva på att störa ut våra radarstationer där och då – radarstationer som måste funka här och nu om vi skall ha en chans att kanske få upp något eller några flygplan någon gång när de finns i verkligheten och inte bara i försvarspolitikernas fantasi. Flygvapnet och MUST – den militära underrättelsetjänsten – har enligt mina hyfsat samstämmiga uppgiftslämnare levererat denna information till de politiker som det berör och att dessa uppgifter är ett av de tyngsta skälen till varför Försvarsutskottet skall träffas ännu en gång och imorgon för att ventilera vad detta betyder för Sverige.

I mina ögon är det minst lika allvarligt att främmande makt stör ut vår radar som att främmande makt övar anfall mot storhjärnan och lillhjärnan i vårt luftförsvar. Stämmer det som mina källor vill göra gällande så hade vi den där långfredagsnatten ingen incidentberedskap alls, eller en rejält handikappad sådan. Inte ens med facit i hand så vill ju general Silwer gå med på att han och Försvarsmakten hade gjort någonting annorlunda ifall de hade vetat det vi och jag nu tror oss veta.

Det finns inget man kan vara säker på. Jag har försökt helgardera det här inlägget som jag klassar som ett scoop i min värld, och jag känner mig trygg i att de uppgifter jag fått till mig stämmer med verkligheten. Det finns en sak vi tyvärr kan vara säkra på och det är att Enström / Widegren inte kommer ta detta som något hotfullt, något som påverkar Sverige och hur vi bör förhålla oss till vårt försvar framöver. De ser en annan verklighet, en verklighet som de flesta insatta tycker är en overklighet. Störsändningen fungerar fullt ut och hela tiden mot de där två…

Länkar: DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD,
Bloggar: Cc, JW,