Lärarna upplevde att elever med mer rörelse på schemat koncentrerade sig bättre.
1 av 3
Lärarna upplevde att elever med mer rörelse på schemat koncentrerade sig bättre. - Foto: NTB scanpix / TT
Mer träning är bra för betygen.
2 av 3
Mer träning är bra för betygen. - Foto: TT NYHETSBYRÅN
Bland annat var skrivförmågan bättre hos barn som hade bättre motorik.
3 av 3
Bland annat var skrivförmågan bättre hos barn som hade bättre motorik. - Foto: JESSICA GOW / JESSICA GOW / TT

Mer skolidrott ger bättre betyg – det visar svensk forskning

Mer skolidrott – bättre skolresultat. Det visar forskningsprojektet Bunkefloprojektet.


#1000timmar

Under två veckors tid kommer Nyheter24 att driva kampanjen #1000timmar för att fördubbla skolidrotten i den svenska grundskolan. Som det ser ut i dag har den svenska grundskolan, med sina 500 timmar utslaget på hela skoltiden, nästan minst idrott och hälsa i hela Europa.

Det vill vi tillsammans med flera svenska kända profiler ändra på.

Skriv på du också – för starkare, friskare och smartare barn.

När det gäller effekterna av motorikträning för barn är Bunkefloprojektet troligtvis den största undersökningen som har gjorts i Sverige. Det genomfördes på en skola i Malmö och barnen som deltog hade mycket liknande bakgrund, de kom från samma område och hade föräldrar med lika höga utbildningar. Det ökar sannolikheten för att den nio år långa studiens resultat stämmer.

220 barn deltog
Studien Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, av Ingegerd Ericsson, startade när eleverna gick i årskurserna 1, 2 och 3. Barnen delades upp i två grupper. Den ena hade skolidrott två gånger i veckan, som det brukar se ut i svenska skolan. Den andra gruppen hade tre idrottslektioner och två träningspass ledda av idrottsklubbar i veckan. Ericsson, som i dag är docent i idrottsvetenskap på Malmö högskola, har studerat hur rörelse påverkar skolresultaten.

Det visade sig att träningen gav resultat redan efter ett par år. Skillnader mellan grupperna syntes på skrivförmåga, läsförmåga och matematik där gruppen med mer rörelse gjorde bättre ifrån sig än jämförelsegruppen.


Bildkälla: TT

Fick bättre betyg
Ingegerd Ericsson följde upp studien när eleverna gick i nionde klass. Det var tydligt att fler elever blev behöriga till gymnasiet i den grupp som haft mer daglig rörelse på schemat. Totalt var det 96 procent som blev behöriga, till skillnad från 89 procent i gruppen som hade idrott två gånger i veckan, skriver Lärarnas tidning.

Bättre motorik – bättre på matte
I dagsläget finns ingen given vetenskaplig förklaring till varför mer motorikträning leder till bättre studieresultat men det finns teorier.

– Motorikcentrat sitter nära matematikcentrat i hjärnan. Det kan vara en anledning till att resultaten blir bättre med motorisk träning, säger Ingegerd Ericsson till Nyheter24.


Bildkälla: TT

Får bättre självkänsla
En anledning till att barnen presterar bättre kan vara att de barn som tidigare haft dålig motorik får bättre självkänsla när de utvecklas och får bättre motorik. Träning är viktigt för alla barn men för vissa har det större effekter.

– Det kan vara särskilt viktigt för de barn som inte kommer med i frivilliga fritidsaktiviteter. De kanske väljer att inte vara med i kamraternas lekar för att de inte kan springa lika snabbt, sparka boll lika bra eller klättra som alla andra. Känner de att de duger blir de mer motiverade, säger Ericsson.


Bildkälla: TT

Bättre koncentrationsförmåga
I studien ser man att mer rörelse kan göra att barns koncentrationsförmåga blir bättre. Det finns ett tydligt samband och lärarna upplevde att eleverna med mer idrott var bättre på att koncentrera sig.

Studera benmassa
Bunkefloprojektets främsta syfte var att studera benmassa hos växande barn. I projektet ingick flera olika forskningsprojekt och studien Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer är en av delstudierna. Mer information om studien finns på mugi.se.


/
/
/
Relaterat
Senaste nytt

"Barnen mår bättre av mer skolidrott"

18 Jun 2015, 12:02

Miljonsuccé för #1000timmar skolidrott

19 Maj 2015, 17:57
Nyheter24:s succékampanj drog ett enormt engagemang.

Rektorn: "Politikerna vågar inte införa mer idrott i skolan"

15 Maj 2015, 11:52
En stor majoritet av de rektorer vi frågade tycker att det behövs mer idrott i skolan. Av ett flertal anledningar.

Forskare: Tydliga positiva samband mellan idrott och skolprestation

13 Maj 2015, 18:11
Forskare Gisela Nyberg berättar om sambandet mellan idrott och betyg.

Forskning: Fysisk aktivitet minskar risken för cancer

12 Maj 2015, 13:13
Träning är någonting som cancer inte gillar.

Barn påverkas inte av stillasittande – saknas forskningsbelägg

12 Maj 2015, 09:56
I de nya riktlinjerna för barns rörelse finns rekommendationer för hur mycket barn ska röra sig – men inget om hur mycket de kan sitta still.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.