Forskning: Fysisk aktivitet minskar risken för cancer

Träning är någonting som cancer inte gillar.


Det vetenskapliga stödet blir allt starkare för att fysisk aktivitet minskar risken för flera av de vanligaste cancerformerna, och kunskapen ökar om hur detta hänger ihop. Samtidigt rör sig barn och unga allt mindre. Här behövs samhällsinsatser för att bryta den oroande trenden, så lyder ett kort utdrag ur Cancerfondsrapporten 2015.

Nyheter24 ringde upp Ulrica Sundholm som är chef för Cancerfondens intressepolitiska avdelning för att kika närmare på ämnet barn och cancer.

Börjar kroppens motståndsarbete mot cancer redan i tidig ålder om man rör på sig?

– Man kan säga att det finns två sätt det verkar på, det ena är att man minskar risken för fetma – och minskar risken för fetma så minskar man risken för cancer. Sen finns det saker som direkt händer i kroppen. Där vet man inte riktigt vad som händer, men mycket pekar på att det handlar bland annat om hormoner och immunförsvaret, säger hon och fortsätter:

– Det finns olika teorier – men stödet för att fysisk aktivitet motverkar cancer – det är starkt.

"Goda motionsvanor etableras bäst som barn"

Men hon berättar även att en positiv effekt med idrott bland barn är att barnen skaffar sig goda vanor – som de behåller upp i vuxen ålder.

– Är man fysiskt aktiv som barn, forthåller man ofta de vanorna när man blir äldre. Så ska man etablera goda motionsvanor är det bäst att göra det när man är liten.

Vet folk tillräckligt om det här?

– Kunskapen är nog ganska dålig. Jämför man med exempelvis tobak så vet alla hur faligt det är. Men det har inte riktigt framgått hos folk hur hälsosamt det är att röra på sig. Det handlar inte bara om att förebygga exempelvis cancer. Man ser positiva effekter även under behandlingen av cancer. Och man har även mindre risk för återfall.

Vi säger att du fick drömma dig bort, hur mycket idrott och hälsa skulle du vilja att det var under en skolvecka?

– Vi på cancerfonden har landat i det att vi vill ha minst tre timmars skolidrott i veckan. Skolan är den enda arenan där vi når alla barn, där kan vi skapa den goda rutinen. Där får man även möjligheten att röra på sig som man kanske annars inte hade haft.

– Många kan ha traumatiska upplevelser kring idrott, men det är en annan diskussion, och det måste lösas på annat sätt. Men vi skulle trycka på minst tre timmar idrott i skolan per vecka, avslutar Ulrica Sundholm.

Läs hela rapporten här.

VILL DU OCKSÅ HA MER SKOLIDROTT? LÄS MER HÄR:

Senaste nytt

"Barnen mår bättre av mer skolidrott"

18 Jun 2015, 12:02

Miljonsuccé för #1000timmar skolidrott

19 Maj 2015, 17:57
Nyheter24:s succékampanj drog ett enormt engagemang.

Rektorn: "Politikerna vågar inte införa mer idrott i skolan"

15 Maj 2015, 11:52
En stor majoritet av de rektorer vi frågade tycker att det behövs mer idrott i skolan. Av ett flertal anledningar.

Forskare: Tydliga positiva samband mellan idrott och skolprestation

13 Maj 2015, 18:11
Forskare Gisela Nyberg berättar om sambandet mellan idrott och betyg.

Forskning: Fysisk aktivitet minskar risken för cancer

12 Maj 2015, 13:13
Träning är någonting som cancer inte gillar.

Barn påverkas inte av stillasittande – saknas forskningsbelägg

12 Maj 2015, 09:56
I de nya riktlinjerna för barns rörelse finns rekommendationer för hur mycket barn ska röra sig – men inget om hur mycket de kan sitta still.