1 av 5
- Foto: TT/TT
2 av 5
- Foto: Privat/Privat
3 av 5
- Foto: TT NYHETSBYRÅN
4 av 5
- Foto: TT NYHETSBYRÅN
5 av 5
- Foto: TT NYHETSBYRÅN

Idrottslärare: "Vi har redan testat – alla barn behöver #1000timmar"

DEBATT. "Efter första halvåret vill endast 2 av 145 elever avsluta projektet"


Om skribenterna

Mattias Hertz är 33 år och idrottslärare och projektledare för Mer Energi i Hummelsta. Han nås enklast på: mattias.hertz@enkoping.se

Richard Engström är 37 år och aktivitetsledare för Mer Energi i Hummelsta. Han nås enklast på richard.engstrom@enkoping.se

Om projektet

Här kan du läsa mer om projektet Mer Energi i Hummelsta

1,4 procent av eleverna på Hummelstaskolan vill inte ha idrott och fysisk aktivitet varje dag – 98,6 procent vill det. Kommer Sverige att lyssna på dem?

Skolan är ett av de mest diskuterade och debatterade ämnena idag. Glädjande för oss som jobbar med Idrott och Hälsa, skolämnet alltså, och fysisk aktivitet hamnar ämnet högt upp på agendan. 2014 skrev 350 idrottsledare och olympier under ett upprop och krävde 1 timme idrott varje dag i skolan. Politikerna diskuterar tillsammans med skolverket en utökning av ämnet från 500 timmar till 600 timmar på 9 skolår. Nyheter24 har startat ett upprop med målet 1000 timmar idrott på 9 skolår.

Precis som olympierna, ledarna, politikerna och många andra tror vi på en utbyggnad av ämnet, dock på det sätt vi i denna debattartikel beskriver.

Vid Hummelstaskolan, en F-6 skola i Enköpings kommun, drivs sedan hösten 2014 projektet Mer Energi i Hummelsta. Projektet har lånat mycket från andra tidigare genomförda och pågående projekt som inneburit ökad fysisk aktivitet, men vi menar att sättet vi genomför den utökade aktiviteten är, om inte rätt väg att gå, så en väg vi måste undersöka var den leder.

Alla elever från årskurs 1-6 på skolan har 3 extra tillfällen med fysisk aktivitet varje vecka. Vi har valt att kalla detta för aktivitetspass. Aktivitetspassen leds av en heltidsanställd aktivitetsledare. Målet med passen är att höja elevernas puls och på så sätt förbättra elevernas kondition och mående. Den förbättrade konditionen förväntas leda till förbättrade kognitiva förmågor hos eleverna, alltså förbättra deras arbetsminne.

Den kognitiva förbättringen, tillsammans med andra positiva effekter, leder i sig till förbättrade skolresultat, vilket vi menar leder till projektets huvudsyfte och mål, att stärka elevernas sociala hälsa. Som exempel kan nämnas att fysiskt aktiva barn får bättre motorik vilket innebär att de leker och samspelar mer och bättre med andra barn, men också att vi förväntar oss att eleverna inom projektet kommer delta i föreningsliv och fritidsaktiviteter utanför skolan i större utsträckning.

Tillsammans med ett forskarlag vid Karolinska Institutet undersöker vi hur stor påverkan konditionsträningen har på de kognitiva förmågorna. Utöver detta undersök också elevernas stressnivå, sjukfrånvaro och skolprestationer (betyg, nationella prov och så vidare).

Under projektets första år har vi märkt att några elever som deltar mindre aktivt i den ”vanliga” undervisningen i Idrott och Hälsa deltar mer intensivt på aktivitetspassen. Vi har ännu inte frågat eleverna exakt vad detta beror på, men vår magkänsla är att den kravlöshet som finns på aktivitetspassen gör att eleverna inte känner den press som kan finnas på ”vanliga” idrottslektioner där elever blir utvärderade och bedömda.

En utökning av ämnet Idrott och Hälsa, tillsammans med inslag av fysisk aktivitet menar vi utgör en god grund för att få elever att lyckas bättre i skolan och att må bättre. Vi har svårt att se att ett för oss lyckat projekt inte bör bli normbildande för skolan.

Vi anser att det vore rimligt att ALLA elever har 2 timmar Idrott och hälsa och 3 timmar fysisk aktivitet varje vecka. Det skulle ge totalt cirka 600 timmar Idrott och hälsa och cirka 900 timmar fysisk aktivitet, räknar vi in ombyte och dusch i detta och drar av 20 minuter varje dag för detta, slutar vi på cirka 1000 timmar fysisk aktiv tid under 9 skolår, en fördubbling mot dagens 500 timmar.

Det talas mycket om lärares arbetsbörda, vår aktivitetsledare har inte den administrativa bördan med betyg, dokumentation och utvecklingssamtal som pedagogisk personal har. Aktivitetsledaren kan istället ägna sig åt saker som ökar sannolikheten för att ALLA elever ska kunna och vilja delta, till exempel hålla lånekläder och låneskor rena och tillgängliga samt finnas tillgänglig i och omkring omklädningsrummen vid behov.

Efter första halvåret vill endast 2 av 145 elever avsluta projektet!

Just ja, det kostar också, på Hummelstaskolan uppgår kostnaden till cirka 2 500 kronor per elev och läsår. Enligt statsminister Stefan Löfven finns det 115 815 sexåringar i Sverige, låtsas vi att det är lika många barn i varje årskull från 1-9 betyder det att detta förslag skulle kosta cirka 2,6 miljarder kronor per år. Betänk då att det är kostnaden för att få många barn att lyckas bättre i skolan och att må bättre. Som bonus skapas omkring 5000 heltidsjobb (för det vore direkt ohållbart att som rektor eller verksamhetschef lägga ut detta ansvar på redan befintlig personal). Att räkna på den kostnadsbesparing samhället gör när människor blir friskare är för svårt för oss, men vi tänker oss att dessa 22 500 kronor per elev på 9 skolår är rätt välinvesterade pengar.

Mer Idrott och Hälsa och fysisk aktivitet åt Sveriges skolbarn!

Mattias Hertz – Idrottslärare och projektledare för Mer Energi i Hummelsta
Richard Engström – Aktivitetsledare Mer Energi i Hummelsta

VILL DU OCKSÅ DUBBLA SKOLIDROTTEN? LÄS MER HÄR:


/
Hade du velat haft dubbelt så mycket skolidrott?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Barnen mår bättre av mer skolidrott"

18 Jun 2015, 12:02

Miljonsuccé för #1000timmar skolidrott

19 Maj 2015, 17:57
Nyheter24:s succékampanj drog ett enormt engagemang.

Rektorn: "Politikerna vågar inte införa mer idrott i skolan"

15 Maj 2015, 11:52
En stor majoritet av de rektorer vi frågade tycker att det behövs mer idrott i skolan. Av ett flertal anledningar.

Forskare: Tydliga positiva samband mellan idrott och skolprestation

13 Maj 2015, 18:11
Forskare Gisela Nyberg berättar om sambandet mellan idrott och betyg.

Forskning: Fysisk aktivitet minskar risken för cancer

12 Maj 2015, 13:13
Träning är någonting som cancer inte gillar.

Barn påverkas inte av stillasittande – saknas forskningsbelägg

12 Maj 2015, 09:56
I de nya riktlinjerna för barns rörelse finns rekommendationer för hur mycket barn ska röra sig – men inget om hur mycket de kan sitta still.