- Foto: Karin Björserud

"Barnen behöver mer skolidrott nu! Vad väntar regeringen på?"

Ulrika Heindorff (M): "Sverige är ett av de länder i Europa som har minst skolidrott i grundskolan. Därför är initiativet #1000timmar alldeles utmärkt"


Om skribenten

Ulrika Heindorff bor i Helsingborg, men är uppväxt i Vetlanda i Småland.

Hon är förtroendevald för Moderaterna i Region Skåne, samt andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, ledamot i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige.

Följ henne på Twitter: @UlrikaHeindorff

Barn och ungdomar är mer stillasittande idag och allt fler unga drabbas av övervikt och fetma. Ungdomar behöver röra sig mer på fritiden i första hand men även i skolan bör elever ha mer fysisk aktivitet. Forskning från det skånska Bunkefloprojektet visar att mer fysisk aktivitet i skolan är bra för elevernas motorik och förbättrar dessutom elevernas resultat. Vill vi ha piggare och smartare elever bör vi införa mer idrott och fysisk aktivitet i skolan. Därför är förslaget om #1000timmar skolidrott i grundskolan alldeles utmärkt. Jag är dock orolig för att detta förslag inte kommer bli verklighet med den sittande regeringen som gör allt annat än att satsa på skolidrott.

Före valet lovade Socialdemokraterna ett tillskott till idrotten på 272 miljoner kronor. Efter valet var det löftet som bortblåst. När regeringens budgetförslag lades fram i höstas låg anslag kvar på samma nivå som tidigare. I Alliansens budget, som riksdagen antog, fanns däremot en satsning på idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden inom ramen för landsbygdsprogrammet, för att förbättra tillgängligheten och en utökning av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa.

Regeringen vill även ta bort fritidspengen som möjliggör att barn och ungdomar i årkurs 4-9 kan få 3 000 kronor till en idrottsaktivitet. Fritidspengen kan sökas via socialtjänsten och kriteriet är att familjen har haft försörjningsstöd under minst 6 månader. Regeringen motverkar därmed barn och ungdomars möjligheter till idrottsaktiviteter.

Ska kommande generationer ha en bättre hälsa än nuvarande måste den negativa trenden med ökande fetma och minskad aktivitet vändas. För att göra detta behöver vi gå tillsammans lokalt, regionalt och nationellt och tillsammans ta ansvar för att barn- och unga får en hälsosam skolgång där de får möjligheten att lära sig de positiva effekterna av att röra på sig och leva hälsosamt.

Jag anser att nyckel för att lyckas är att den fysiska aktiviteten ska öka i skolan. Sverige är ett av de länder i Europa som har minst skolidrott i grundskolan. Därför är initiativet #1000timmar alldeles utmärkt. Att fördubbla antalet idrottstimmar i skolan ger bättre skolresultat och dessutom minskar fysisk aktivitet den psykiska ohälsan. Detta gör också att fysisk aktivitet blir en naturlig del i barnen och ungdomarnas liv som sedan förhoppningsvis tas med in i vuxenlivet.

Nu är det dags att agera för mer idrott i skolan! Vad väntar regeringen på?

Ulrika Heindorff (M),
Ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

/
/
/
/
/
Relaterat
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Barnen mår bättre av mer skolidrott"

18 Jun 2015, 12:02

Miljonsuccé för #1000timmar skolidrott

19 Maj 2015, 17:57
Nyheter24:s succékampanj drog ett enormt engagemang.

Rektorn: "Politikerna vågar inte införa mer idrott i skolan"

15 Maj 2015, 11:52
En stor majoritet av de rektorer vi frågade tycker att det behövs mer idrott i skolan. Av ett flertal anledningar.

Forskare: Tydliga positiva samband mellan idrott och skolprestation

13 Maj 2015, 18:11
Forskare Gisela Nyberg berättar om sambandet mellan idrott och betyg.

Forskning: Fysisk aktivitet minskar risken för cancer

12 Maj 2015, 13:13
Träning är någonting som cancer inte gillar.

Barn påverkas inte av stillasittande – saknas forskningsbelägg

12 Maj 2015, 09:56
I de nya riktlinjerna för barns rörelse finns rekommendationer för hur mycket barn ska röra sig – men inget om hur mycket de kan sitta still.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.