Lördag 31 Jul
Stockholm

"Utmana vänner att göra gott i stället för att svepa öl"

DEBATT. Catarina Kärkkäinen – ordförande för MUF Linköping och mediaansvarig i MUF Östergötland – skriver om och varnar för Facebookutmaningen NekNomination.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Vad innebär NekNomination?

NekNomination är en utmaning som ut på att snabbt svepa en stor öl för att sedan lägga upp klippet på Facebook och nominera tre vänner till att göra samma sak. 

Den som inte klarar det blir skyldig utmanaren ett sexpack med öl. Något som i Sverige förvandlats till en hel platta med öl. 

Kritiken mot att utmaningen kan spåra ur har i takt med att den sprids ökat på nätet. Flera läkare varnar och i världen över rapporteras flera personer ha dött till följd av utmaningen.

Ett tackför nomineringen, en hastigt uppdrucken öl och sedan några egna nomineringarför att föra trenden vidare. Det har man kunnat se på film på Facebookåtminstone ett tiotal gånger om dagen de senaste veckorna.

Trendenuppges ha börjat i Australien och gick ursprungligen ut på att man skulle läggaupp en film på Facebook där man sveper en öl och nominerar några vänner attgöra detsamma inom ett dygn. En harmlös och rolig lek, kan tyckas. Men denvirala trenden har snabbt eskalerat. Bara i Storbritannien rapporteras fem ungapersoner ha omkommit till följd av den. En av dem uppges ha svept två storaglas gin; en annan trettio snapsar starksprit.

Den härtrenden säger dels någonting om de förhållanden som råder på sociala medier -där olika fenomen snabbt sprids och ständigt ska toppas och utmanas avnågonting värre. Men den säger också någonting om det förhållande som många avoss har till alkohol - där alkoholdrickande är normen och den som inte villdelta ständigt behöver rättfärdiga sitt val.

Detta äri bästa fall relativt oproblematiskt men i värsta fall någonting som leder tillatt unga människor känner sig påtvingade alkoholnormen och/eller råkar illa utpå grund av den.

Attvuxna människor utmanar sina vänner att dricka en öl må vara harmlöst, och vadvuxna samtyckande människor gör är egentligen inte någonting som jag vill läggamig i. Men genom sociala medier är det som bekant väldigt enkelt att - medeller utan intention - få stor spridning på sina inlägg, och många gånger ärdet svårt att förutse vem dem når ut till. När alkoholmängden blir större ochåldrarna lägre börjar det bli problematiskt. När unga människor rapporteras omkommasom resultat av trenden bör man tänka till.

Jag är glad över att mina vänner känner mig så pass väl att de inte nominerarmig till den här sortens lek, men till andra som blir utmanade är min önskan följande:Om du genom din Facebook når ut till ungdomar i nedre tonåren eller andramänniskor som av olika anledningar kan tänkas påverkas särskilt negativt av detta- tänk dig för innan du sprider trenden och avstå gärna från att fullfölja utmaningen.

Ettalternativ kan vara att ansluta sig till den trend som pågår parallellt meddetta, där man utmanar sina bekanta att skänka pengar till olikavälgörenhetsorganisationer eller göra någonting gott för sina medmänniskor. Dåundviker man inte bara att bidra till en i många fall osund alkoholnorm utan ärockså med och lyfter fram ett utmärkt exempel på hur sociala medier faktiskt bidrartill en bättre värld.

Catarina Kärkkäinen, ordförandeför MUF Linköping

Håller du med Catarina Kärkkäinen?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela