Fredag 30 Jul
Stockholm

"Anders Borg tar från dom fattiga och ger till dom rika"

Ottilia Thorsson
Ottilia Thorsson. Foto:

På torsdag klockan 18.00 i Bältespännarparken i Göteborg hålls en manifestation mot regeringens förslag om att sänka studiebidraget. Här skriver Ottilia Thorsson om varför det är viktigt att protestera mot förslaget.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Manifestation

På torsdag klockan 18.00 arrangerar föreningen Ockupera Universitetet Göteborg en manifestation i Bältespännarparken i Göteborg. Manifestationen arrangeras som en protest mot regeringens förslag om att sänka studiebidraget.

Efter åtta år med en regering som utgått från att"ta från dom fattiga och ge till dom rika" så har nu Anders Borg frånModeraterna lagt förslaget om att sänka studiebidraget för studenter.Studenterna som redan lever under minimala ekonomiska förhållanden ska nu klarasig på 300 kronor mindre. Jag ställer mig frågan; Hur ska vi studenter då klaraoss överhuvudtaget? Jo, Anders Borg ger oss svaret att vi ska ta extrajobb ochlån. Hur ska vi ta de där extrajobbet när jobben inte finns? Och hur ska man hatid att studera samtidigt som man ska jobba heltid för att få ekonomin att gåihop? Dessa frågor gör det väldigt oklart för mig och många andra varför vistudenter ska utsättas för en sänkning av studiebidraget när det redan är lågt.Det är inte rimligt att sänka studiebidraget för studenter som redan leverunder fattiga förhållanden. Det Anders Borg och övriga moderater säger är attvi ska sänka det bidraget och höja lånet. Detta utgör att allt fler blir sattai skuld eftersom trots en lång akademisk utbildning inte alltid på direktenleder till dig in i ett jobb.

Vad är nu detta? Jo, ännu en till skattesänkning, minavänner. Eftersom bidragen för studenter sänks så resulterar detta i att skolanförsämras för studenterna. Kurslitteraturen för en student kan till och medöverskrida tusenlappen. En sänkning av studiebidraget medför att studenter intekommer att ha råd att införskaffa allt nödvändigt material som behövs för attstudera så vidare du inte har någon annan ekonomisk trygghet bakom dig, vilketlångt ifrån alla studenter har. Att ens våga sjunka så extremt långt ner somAnders Borg är rent ut sagt vidrigt. Att ge ett förslag om en sänkning av deminimala studiebidrag som vi studenter ska klara oss på är rent ut sagtskamligt.

Hela den totala summan för studenter i dag ligger på9000 kronor då lånedelen är 6200 kronor. Ni tänker kanske att "ja och jag klarar jag mig alldeles utmärkt pådet".  Ja, så är det kanske mendessa pengar ska också betalas tillbaka. Jag frågar min vän Tobias Holmbergstudent vid Linköpings Universitet; "Nej jag vet inte. Jag vet inte om jagnågonsin kommer kunna betala tillbaka mitt lån. Men jag har inget val just nu.Jag måste ha tak över huvudet och mat på bordet". Detta är en klassfråga.Som om det inte redan är svårt för arbetarklassen att ta sig in i de akademiskakretsarna så gör sänkningen av studiebidraget det helt klart svårare för enarbetarklass att klara sig ekonomiskt under sin studietid. Kära regering, somvanligt trampar ni på de som redan ligger ner och har det svårt. Detta blirytterligare en klassfråga där ni trampar på den klass som inte kommer ha rådden dagen då studielånet ska betalas tillbaka.

Vilever i ett samhälle som inte längre går att lita på. Ett uppdelat samhälle somär segregerat och blir allt mer amerikaniserat. Den borgerliga utvecklingenkommer snart leda till att bidragen inte längre finns kvar. Denna process måstestoppas. Vi har inte råd med fler klassklyftor och skattesänkningar. I ställetför att sänka bidraget borde det höjas det så fler får möjligheten attleva ett drägligt liv under sin studietid. Moderaterna gör som vanligt det somde vägrar att erkänna: ta från de fattiga och ge åt de rika.

På torsdag klockan 18.00 i Bältespännarparken kommerdet hållas en manifestation med Ockupera Universitetet Göteborg som arrangör.Kom dit och visa ditt missnöje, så kanske vi kan stoppa det här förslaget innan det blir verklighet!

Ottilia Thorsson
Feminist och antirasist från Göteborg
Twitter: @OttiliaThorsson 

Tycker du att sänkningen av studiebidraget är fel?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela