Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

WWF och Moderaterna: "Världen behöver en hållbar utveckling"

- 07/03/2014, 07:00
Fredrik Ahlstedt (M) och Håkan Wirtén (WWF)
1 av 3

Fredrik Ahlstedt (M) och Håkan Wirtén (WWF)

Fredrik Ahlstedt, Moderaterna
2 av 3

Fredrik Ahlstedt, Moderaterna

Copyright © Dan Pettersson / DP-Bild 1986-2010, All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729) / Dan Pettersson

Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF
3 av 3

Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF

Skulle alla leva som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva tre planeter för att få fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Detta skriver Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun och Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

WWF:sutmärkelse till Uppsala som 2013 års svenska klimatstad förpliktigar. Nu läggerUppsala kommun i en högre växel för att nå sitt klimatmål: att minska utsläppenav växthusgaser med minst 50 procent per medborgare senast år 2020. Genom attarbeta tillsammans med miljöorganisationer som WWF, enskilda personer,näringsliv och andra offentliga verksamheter utvecklar Uppsala kommun ettlokalt samarbete där ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling kombineras.

Världenhar ett skriande behov av goda exempel och ledarskap till stöd för hållbarstadsutveckling. Just nu flyttar allt fler människor i de framväxandeekonomierna i bland annat Asien in i städer i jakt på jobb och bättrelevnadsvillkor. Globalt har vi redan passerat den historiska vändpunkt då merän hälften av mänskligheten blev urban. Och under de närmaste 30 åren kommerantalet människor i städer nästan att fördubblas, vilket innebär att vi underdessa få decennier kommer att behöva bygga lika mycket urban infrastruktur somhittills har byggts under hela mänsklighetens historia.

Världensstäder orsakar redan idag över 70 procent av de energirelateradekoldioxidutsläppen. 350 biljoner amerikanska dollar kommer att investeras iuppbyggnad och användning av urban infrastruktur under de kommande 30 åren.Investeringar som antingen kan bidra till att låsa fast miljarder människor ifossila och energislösande infrastrukturer och livsstilar – eller bligrundplåten för en global omställning till en förnybar och hållbar framtid.

Skullealla leva som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva tre planeter för att fåfram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Det håller naturligtvis inte.Uppsala vill vara en förebild för andra samhällsaktörer som arbetar för ett merekologiskt hållbart samhälle, som vill bygga klimatsmart och resurseffektivt,som vill arbeta mot onödiga och farliga gifter samt utveckla nya klimatsmartatekniska lösningar för mänskliga behov.

Dessutomär hållbarhet och miljö- och klimatdriven affärsutveckling förutsättningar föratt kommuner och länder ska fortsätta att vara attraktiva för medborgare ochnäringsliv. Den utgångspunkten arbetar Uppsala kommun efter och därför kankommunen fungera som en förebild för andra kommuner och regioner. Uppsalakommun ska inte exportera sina miljöproblem, men gärna kunskap om hur samverkanleder till ett bra miljö- och klimatarbete och möjliggör attraktiva ochklimatsmarta livsstilar.

Andraviktiga klimat- och miljöfrågor är de om giftfria miljöer, rent vatten, bra mati de offentliga verksamheterna och ren luft. Uppsala kommun tar etthelhetsgrepp på frågorna i det nyligen antagna klimat- och miljöprogrammet, germakthavare möjlighet att testa sitt blod för att se vilka miljögifter de innehålleroch samarbetar med till exempel universitet och landsting. Utgångspunkten måstevara att vi inte ska utsätta nuvarande eller kommande generationer för onödigahälsorisker. Precis på samma sätt som vi ska se till att bevara vår planet ochskapa ett hållbart klimat.

Framsyntasvenska och utländska företag har redan förstått vikten av att satsa på densnabbt växande marknaden för urban infrastruktur. Flera företag har ocksåbörjat satsa på nya grepp och sektorsövergripande samarbete till förmån för enhållbar stadsutveckling, till exempel i form av samverkan mellan byggsektorn,energisektorn och IT-sektorn kring förnybara energilösningar i kombination medsmarta elnät.

Skadessa lösningar slå igenom på en global marknad behövs drivhus för att testaoch utveckla dem och här behöver vi drivande kommunala och regionalabeslutsfattare. Genom att i upphandling och tillståndsgivande ställa högaenergi- och miljökrav och uppmana till sektorsövergripande samverkan kankommuner som Uppsala både framtidssäkra den egna urbana infrastrukturen – ochbidra till utvecklingen av mer hållbara lösningar för människors boende,förflyttning och livsmedelsförsörjning. Lösningar som vi kan dela med oss avtill resten av världen eftersom de gynnar både attraktiva och hållbaralivsstilar.

FredrikAhlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Håller du med skribenterna?