Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

SSU: "Ungas politiska engagemang – en paradox?"

Ellinor Eriksson och Vidar Aronsson, SSU

Ellinor Eriksson och Vidar Aronsson, SSU

Debatt | 11/03/2014 10:58

"Att kanalisera det politiska engagemang som finns, i en tid då allt fler unga anser att samhället är på väg åt fel håll, är de politiska ungdomsförbundens största utmaning" skriver Ellinor Eriksson och Vidar Aronsson från SSU.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är supervalår 2014 ochbland unga kommer det pratas mer politik än någonsin. Ett valår blir SSU ochandra organisationers uppdrag inte bara att förmå unga att rösta. Lika viktigtär att omvandla ungas engagemang till organisering. Samhällsintresset ärviktigt, men först omsatt i organisering blir det en utvecklande demokratiskkraft att räkna med.

Ungaspolitiska engagemang har ökat de senaste 20 åren men andelen unga som engagerarsig partipolitiskt har inte ökat i motsvarande grad. Det är samma fenomen – attunga är allt mer samhällsintresserade – som forskaren och tidigarehuvudsekreterare i demokratiutredningen Erik Amnå uppmärksammat genom att döpadessa ungas tillstånd till ”politisk standby”. Enligt Amnå rör det sig om 46procent av alla unga. Det betyder: Sverige som samhälle tappar idag bort ettstort samhällsengagemang.

Medtanke på det latenta politiska intresset som finns bland unga är det destoviktigare att politiska ungdomsförbund finns i deras vardag. Kopplingen mellandet egna livet och organiserad politik blir ofta för svag för att kännasrelevant. Det blir sorgligt och tydligt när SOM-institutet konstaterat att enmajoritet unga (16-29 år) anser att samhället som helhet är på väg åt fel håll,samtidigt organiserar sig inte fler. Intresset bland unga finns, viljan attengagera sig ökar, men missnöjet riskerar att växa så länge den politiskaorganiseringen uteblir.

SSU:s har undersökt vad som kan få unga att engagera sig.Resultatet finns i rapporten ”Vi-generationen”, som SSUsläppt som bygger på bland annat en stor Novusunderökning i åldersgruppen 16-23som genomförts på uppdrag av SSU. Det visar sig att värderingar, inflytande,utbildning i politik, förändra samhället och debatt är de viktigaste områdenaför politiskt engagemang hos unga.

Detgår att dra många slutsatser från vår rapport. Bland de viktigaste är att ungaär intresserade av politik, men inte ser de politiska ungdomsförbunden som densjälvklara kanalen att engagera sig i. Något som behöver förändras.

Samhället kan och ska taett ansvar. Genom att uppmana till partipolitiskt engagemang och tydliggöra attdet är viktigt. Exempelvis gör skolor samhället en björntjänst när de stängaute partipolitiska ungdomsförbund, när de snarare borde bjuda in dem.

Men det största ansvaret att vända detta ligger på de politiskarörelserna själva. Vi måste förnya oss och höjaambitionerna. Därför har SSU påbörjat stora utvecklingssatsningar på blandannat digital organisering och genom att sätta en 10-årsstrategi – för enorganisation i rörelse och med mål om att organisera fler.

Attkanalisera det politiska engagemang som finns, i en tid då allt fler unga anseratt samhället är på väg åt fel håll, är de politiska ungdomsförbundens störstautmaning. För att lyckas krävs ledarskap,djärvhet, optimism och inte minst självförtroende. För samhällsengagemang ärsilver men organisering är guld.

Ellinor Eriksson,förbundssekreterare Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
SSU Vidar Aronsson, valgeneral SverigesSocialdemokratiska Ungdomsförbund

Är unga ointresserade av politik?