Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Evin Incir (S): "Vill du ha ett öppet eller ett exkluderande Europa?"

- 05/03/2014, 12:07
Evin Incir, Socialdemokraterna

Evin Incir, Socialdemokraterna

Evin Incir, socialdemokratisk kandidat till Europaparlamentet, skriver om varför det är viktigt att rösta i EU-valet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den 25 Maj är det val till Europaparlamentet. EU-valet ärett ideologiskt val. Ett val som påverkar oss allt mer men som olyckligtvistinte lyckas förmå allt för många att ta sig till vallokalerna. När folket,demokratins försvarare, inte är de som sätter den politiska agendan genom attutnyttja sin rösträtt befinner sig demokratin i kris.  

I 2009 års EU-val låg valdeltagandet i Sverige endast på45,53 procent. Och då var Sverige inte ens det land med lägst röstdeltagande. Ivissa länder i den Europeiska Unionen, så som Rumänen, Polen och Litauen, vardet knappt 30 procent som valde att rösta. Medlemsländerna och våra partier haren skyldighet att engagera människor genom att upplysa och visa på tydligaskiljelinjer mellan de olika politiska alternativen. För visst spelar det rollom man röstar för en socialdemokratisk eller moderat politik.

Med snart 15 år av högermajoritet i parlamentet har manmisslyckats med tillväxten samtidigt som klyftorna mellan så väl människor ochländer, blivit större. Konsekvenserna av högerpolitiken har varit förödande.

I en tid av djup ekonomisk kris har de borgarligamajoriteten lyckats fördjupa krisen genom en aggressiv nedskärningspolitik somlett till en allt högre arbeteslöshet. Idag är närmare 26 miljoner européer arbetslösa.Av dem är 6 miljoner ungdomar. Samtidigt har kostnaderna för arbetslöshetenökat och i land efter land har högern monterat ner de sociala skyddsnäten.

Det är tydligt att den förda politiken inte har fungerat. Vi socialdemokrater har krävt stopp på nedskärningspolitikenoch vi vill istället att vi ska investera oss ur krisen. Investeringar måsteexempelvis ske i infrastruktur för att bygga ihop Europa och underlättamiljövänlig transport och implementering av den Europeiska ungdomsgarantinmåste ske i alla medlemsländer för att minska den skrämmande högaungdomsarbetslösheten.

Visst förutsätter satsningar och investeringar attländerna har en god ekonomi. Men en god ekonomi uppnås inte genom ökade klyftoroch människor i utanförskap. Svaret är fler och trygga arbetstillfällen och ettgott utbildningsystem.

Många länder i Europa befinner sig redan i en situationdär man är på gränsen till att förlora en hel generation till långtidsarbetslöshetoch hopplöshet. Vänder vi inte på denna utveckling snart kommer konsekvensernavar än mer långtgående och möjligheten till återhämtning bli svårare och talängre tid.

En av de tydligaste biverkningarna av att Europa slitsisär är rasistiska och populistiska partiers frammarsch i land efter land. ISverige har exempelvis Sverigedemokraterna utnyttjat många människorsutanförskap genom att sätta olika grupper mot varandra.  

EU-valet handlar alltså om att välja mellan ett öppeteller exkluderande Europa. I slutändan är frågan om vi vill ha ett Europa somsätter människan eller marknaden först?  

Evin Incir (S)
Kandidat till Europaparlamentet 

Håller du med skribenten?