Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Lärarförbundet: "Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar!"

Johan Törnroth

Johan Törnroth

Lärarförbundet / Johanna Hanno

Debatt | 21/03/2014 10:21

"Lärarförbundet Stockolm kräver nu att Stadshusets politiker tar sitt ansvar för den största utmaningen för Stockholms skolor -både stat och kommun måste bidra till lösningen och vi efterfrågar därför det vallöfte om lärares löner som krävs för att göra verklig skillnad" skriver Johan Törnroth, ordförande för lärarförbundet Stockholm

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Undersöndagskvällen möttes Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven i SVT:s Agenda föratt debattera bland annat skolan. Båda partierna har den senaste tidenpresenterat en rad förslag för skolan och på en del områden är de överens menändå fastnar diskussionen i olikheterna. I Stockholm har ett meningsutbyte omklassernas storlek blossat upp. Att politikerna ställer sig långt ifrånvarandra istället för att enas är något vi kommer att få se mer av undervalrörelsen. I det här läget är det därför viktigt att vi börjar prata om detsom verkligen gör skillnad för skolan - tillgången på kvalificerade lärare medförutsättningar att utföra sitt arbete fullt ut.

Den blocköverskridandeförsummelsen av läraryrkets attraktionskraft har fått konsekvenser som äromöjliga att överblicka, både nationellt och i Stockholm. Enligt en rapport frånLänsstyrelsen kommer det att saknas 11 000 lärare i Stockholmsregionen omsex år. Dessutom har Socialdemokraterna lovat 3 000 nya lärare för attminska klasser och barngrupper. Ett löfte som även Alliansen gjort till sittäven om något antal inte har preciserats. Vi står alltså inför en avsevärtstörre lärarbrist i Stockholmsområdet än den Länsstyrelsen talar om.

Den diskussion ommindre klasser som har uppkommit är välkommen - det är bra med minskade klasseroch barngrupper. Studier visar att det har positiva effekter för eleverslärande och utveckling. Dessutom får lärare en minskad arbetsbörda ochmöjlighet att ägna varje elev mer tid vilket leder till högre kvalitet i verksamheterna.Det lättar lärarens känsla av att inte räcka till – den kanske största tyngdeni lärares vardag. Slutsatsen är att arbetsbelastningen måste minska omverksamma lärare ska förmås stanna i och välja yrket.

Politiker har desenaste dagarna gett löften om fler platser på lärarutbildningarna. Det behövsmen för att unga ska vilja utbilda sig till lärare måste statusen på yrket öka.Detta kan inte ske utan ordentliga satsningar på lärares löner. Dagens unga ärkloka! De vet att yrket med högst lön inte alltid är bäst och mest lyckobringande,men de vet också att lönen utgör förutsättningen för det liv de vill leva. Därförkrävs det mer, det krävs ordentligt – och det krävs nu. Politiskt färglösaunderlåtenhetssynder raserar ett samhällsbärande yrkes status och har nu sattoss i en mycket allvarlig situation. En situation som kräver extraordinärainsatser.

Att LärarförbundetStockholm lyckades få fram den tvååriga överenskommelse med Stockholms stad somger lärarna mer än andra är ett viktigt första steg. Det känns glädjande attett långsiktigt strategiskt arbete till slut gav resultat. Samtidigt krävs detatt satsningen fortsätter och fler överenskommelser måste till för att påriktigt höja yrkets status och stärka professionen. Både i Stockholm och i helalandet.

Lärarförbundet Stockholmkräver nu att Stadshusets politiker tar sitt ansvar för den största utmaningen förStockholms skolor. Både stat och kommun måste bidra till lösningen och viefterfrågar därför det vallöfte om lärares löner som krävs för att göra verkligskillnad. Stockholm har inte råd att avstå från insatser från våra folkvaldassida. Bristande insatser sätter regionens framtid på spel. Då drabbas inte barade unga utan allas vår framtid. Nu är det upp till bevis om man verkligen är bereddatt sätta skolan först.

JohanTörnroth,
OrdförandeLärarförbundet Stockholm 

Satsas det för lite på skolan?