Torsdag 9 Dec
Stockholm

Julia Bahner (Fi): "Vilken värld lever SDU och William Hahne i?"

Julia Bahner, Fi
Julia Bahner, Fi. Foto:

"Feminism handlar lika mycket om att höja statusen på det som är feminint, som att ifrågasätta den höga statusen på det som är maskulint - det som är verkligt sjukt är att det fortfarande i dag finns politiker som anser att det feminina är sjukt” skriver Julia Bahner, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om författare

Julia Bahner är styrelseledamot för Fi, samt talesperson för Fi Göteborg. Hon arbetar även som doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Följ henne på Twitter: @juliabahner

Debatten

Den här debattartikeln är en reaktion på den debattartikel av William Hahne (SDU), som vi publicerade i går. Läs den här.

Jag läser William Hahnes debattartikel där han beskriver detsamhälle vi lever i som ”sjukt feminiserat”. Jag förstår inte vilket samhälledet är han beskriver. Lever han också i Sverige, som jag gör? Sedan förstår jagatt det är försvarsmaktens så kallade feminisering han avser. Han skriver detinte rätt ut, men texten osar av attityden ”Var en man, för fan!”. Hankritiserar soldater som inte är mentalt och fysiskt förberedda på en tuffutbildning. Han kritiserar soldater som inte är ”hårdhudade soldater som ärberedda att göra det som krävs” vid ett eventuellt anfall mot Sverige. I grundoch botten handlar denna kritik om att William Hahne tycker om maskulinitet ochmän som mördar i strid. Med andra ord borde han stortrivas i dagens sjuktmaskuliniserade samhälle – för det är så jag ser dagens samhälle.

Vi lever i ett samhälle där tjejer och kvinnor blirvåldtagna men där knappt något räcker för att gärningsmännen ska fällas. Vilever i en värld där mäktiga män försöker lösa konflikter med krig. För den somär osäker så handlar krig om död, tortyr, våldtäkt mot kvinnor och barn,bansoldater, människor på flykt, människor som dör på flykt eller som intesläpps in i andra länder där de söker en tillflyktsort undan hemska upplevelser.Det handlar om civila offer som traumatiserats av krigets konsekvenser – menlika mycket om soldater och andra i krigets tjänst som traumatiserats av att hadödat, ha bevittnat död eller av att ha varit i strid – och som de i bästa fallblir sjukskrivna för i resten av sina liv, men i sämsta fall inte får någon somhelst hjälp med att bearbeta. Detta är alltså sådant som SDU står bakom när deuppmuntrar krig och vill minska invandringen.

Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism. Enfeministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt.Lika centralt som hotet från väpnade konflikter är hoten frånklimatförändringar, brist på mat och vatten samt social service. Dessa hotardirekt människors säkerhet men är även bidragande faktorer till väpnadekonflikter. Mäns våld mot kvinnor är englobal pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Feministiskt initiativsvision är en värld utan gränser. Vi vill ge papperslösa och gömda flyktingaruppehållstillstånd. Vi vill stoppa all militär upprustning och vapenexport. Vihöjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd:

Feminism förFeministiskt initiativ handlar lika mycket om att höja statusen på det som ärfeminint, som att ifrågasätta den höga statusen på det som är maskulint. Detsom är verkligt sjukt är att det fortfarande i dag, 2014, finns politiker somanser att det feminina är ”sjukt”. Det visar att Feministiskt initiativ behövsmer än någonsin och agerar motkraft till den typen av krafter som SDU ingår ioch som istället för fred och frihet verkar för död och inskränkningar imänskliga fri- och rättigheter.

Julia Bahner,kandidat till riksdagen och Göteborgs kommun för Feministiskt initiativ

Är maskulinitet ett problem i dagens samhälle?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela