Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

William Hahne (SDU): "Vi lever i ett sjukt, feminiserat samhälle"

- 20/03/2014, 16:11 -
William Hahne, SDU

William Hahne, SDU

"Den här utvecklingen är tyvärr symptomatisk för det sjuka, feminiserade samhälle vi lever i - de etablerade partierna och media kommer antagligen inte att vara nöjda förrän Försvarsmakten börjar spotta ur sig genuscertifierade, kramgoa soldater värdiga Miljöpartiets ickevåldsförsvar", skriver William Hahne, vice förbundordförande för SDU.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I artikeln ”Mejlet som avslöjar soldaters mardröm” som publicerades den 11 mars i Expressen riktas hårdkritik mot Livregementets husarer, K 3, för att de låtit rekryter genomföraGrundläggande militär utbildning (GMU) under alltför hårda påfrestningar.Ingenting av det som framkommer i artikeln får mig att höja på ögonbrynen ellerreagera negativt. Kritiken är till fullo obefogad.

Söker manfrivilligt för att genomföra GMU på K 3, en plats som inhyser jägar- ochspecialförband, då bör man vara mentalt och fysiskt förberedd på att genomföraen tuff utbildning. Vill man inte genomföra en tuff utbildning så finns detandra förband att söka sig till. Många av de som sökte till GMU-omgången på K 3hösten 2013 hade uppenbarligen inte de fysiska eller psykiska förutsättningarnasom krävdes, vilket ledde till att de inte klarade av att slutförautbildningen. K 3 har agerat fullkomligt rätt som tidigt har sållat agnarnafrån vetet. Daltar man med rekryterna under GMU:n gör man dem en björntjänst dåde inte kommer att vara ordentligt förberedda för den fortsatta tjänsten på K3, där det ofrånkomligen kommer att ställas höga krav på disciplin, fysik ochpsyke. Dessutom leder det till att man slösar stora resurser på personer somändå inte kommer att uppfylla de kriterier som krävs för den fortsattatjänsten. Individer som är veka i kropp eller psyke hör inte hemma påjägarförband och skall således sållas bort, ju förr desto bättre.

Det enda som ärskrämmande i den här historien är hur den politiskt korrekta ledningen påHögkvarteret påbörjar en häxjakt mot de befäl som med goda intentioner ochvälbeprövade utbildningsmetoder förberett nyinryckta rekryter för derasfortsatta tjänst. Jag hyser stor respekt för många av de enormt kompetentabefäl som K 3 har och jag har full tilltro till regementschefen, Överste DagLidén, som är en synnerligen förtjänstfull man. Det smärtar mig därför att seden politiskt korrekta piskan vina över deras ryggar.

Den här utvecklingen är tyvärr symptomatisk för det sjuka,feminiserade samhälle vi lever i. De etablerade partierna och media kommerantagligen inte att vara nöjda förrän Försvarsmakten börjar spotta ur siggenuscertifierade, kramgoa soldater värdiga Miljöpartiets ”ickevåldsförsvar”.Det Sverige behöver, vilket K 3 länge fostrat, är hårdhudade soldater som ärberedda att göra det som krävs för att försvara Sveriges nationella suveränitetvid ett eventuellt angrepp. Hårda påfrestningar, sträng disciplin ochkamratuppfostran är nödvändiga element för fostrandet av hårdhudadejägarsoldater. Låt K 3 fortsätta göra vad de är bra på. 

WILLIAM HAHNE
Vice förbundsordförande SDU
21 månader på K 3

Är försvaret för mesigt?