Stockholm

Öppet brev: "77 kvinnor anmäler våld i nära relationer - varje dag"

Peter Svensson
Peter Svensson.

"Jag uppmanar alla bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar att upprätta en policy och handlingsplan för hur vi agerar vid oro för våld i nära relationer", skriver Peter Svensson.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Hej ALLA,

Det finns en idé som jaggärna vill dela med mig av. Jag tror den kan rädda liv.

Jag hade kunnatunderbygga min idé med statistik kring våld i nära relation. Då hade jag börjatmed det faktum att 2013 anmälde 77 kvinnor varje dag misshandel från närstående,att 48 sexualbrott per dag mot kvinnor anmäldes och att ca 16 kvinnor per dag anmäldevåldtäkt. Detta är alltså genomsnittet per dag, VARJE DAG, under ett år enligtBRÅ (Brottsförebygganderådet). Om jag dessutom skulle lägga till att ca 17kvinnor per år dödas av sin närstående så kanske vi börjar inse hur det ser uti botten på det isberget. I botten finns alla de som inte anmäler sinnärstående för varken misshandel eller våldtäkt. Varför är inte alltid lätt attförklara, men trots det ofta lätt att förstå. Förenklat är att ”han är snällockså” och de har ju ett liv tillsammans, en fin bostadsrätt och semesterplanerad.

Jag skulle kunna ta med att samhällskostnadenför våld mot kvinnor i nära relation årligen är ca 3 miljarder kronor ochfortsätta med andra siffror om mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot män, våld isamkönade relationer och samhällskostnaderna för allt det här våldet som pågårrunt om oss varje dag hela tiden, år efter år. Jag skulle kunna ta med attVärldshälsoorganisationen klassar våld i nära relation som ettvärldshälsoproblem. Jag skulle kunna prata i evighet om att män måste engagerasig i frågor om mäns våld, mot både kvinnor och män. Vi måste prata om det. Vimåste fatta NU att mäns våld angår oss allihop och att det är män i alla ledsom måste säga nej till de skeva manlighetsideal som produceras och reproducerasi media, på våra största idrottsarenor och i klassrummen varje dag, året om. Jagskulle kunna, men vill fokusera på en idé jag har och som jag gärna vill delamed mig av. Den handlar om människors liv och civilkurage.

Jag har på vårbostadsrättsförenings årsstämma tidigare i veckan föreslagit att vår föreningska skapa en policy och upprätta en handlingsplan för hur vi ska agera vid oroför “våld i nära relation”. En väldigtfin grej var att alla som tog del av idén på stämman tyckte att det lät likasjälvklart som jättebra och vi var överens om att vi ska presentera tilläggetav policy vid nästkommande årsmöte. Det är om en månad. Vikanske blir först i Sverige med en sådan policy?

Jag tänker lite så här.Vi har alla rätten att bry oss om och visa omsorg för andra. Ingen kan ta ifrånoss vårt engagemang för att exempelvis vilja bidra till en bättre grannsämjaeller ett jämlikt samhälle fritt från våld. Om vi utgår från att det är det somär vår egen och alla andras ambition med en sådan här policy, så bör vi allavara överens om att det är okej att ställa frågan om alla mår bra när vi hör,ser eller passerar en situation som oroar oss. Det följer då att jag känner tacksamhet ävenom frågan landar hos mig. Även om jag skulle bli störd mitt under ensinnesböljande älskog eller en nervätande final i stor idrottsturnering, såborde jag åtminstone i slutändan bli glad eller tacksam för att mina grannarengagerar sig för mig och min familjs välmående. Så långt är alla med tänker jag. Jag föreställer mig att en sådan policy medtillhörande handlingsplan skulle kunna se ut på många sätt. Jag tänker att denbehöver innehålla beskrivningar för hur jag som orolig och omsorgsfull granne skaagera och kanske även förklaringar om varför jag agerar överhuvudtaget. Detsjälvklara är ju att jag potentiellt kan skydda och rädda andras liv.

Om frågan vore hur viminskar våld i nära relation, så tycker jag verkligen att ett av svaren finns här.Jag uppmanar alla bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar att upprättaen policy och handlingsplan för hur vi agerar vid oro för våld i nära relation.Det är min övertygelse att vi tillsammans genom att agera och engagera oss kanpåverka och minska våldet runt omkring oss. Det är min förhoppning att vi genomen sådan policy ska rädda liv. 

Peter Svensson
Initiativtagare

Skulle du vilja ha en sådan policy?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.