Lärarstudent: "Elias Giertz banala tolkning av skollagen skrämmer mig"

- 30/03/2014, 14:29
Isak Skogstad, lärarstudent

Isak Skogstad, lärarstudent

SLUTREPLIK "Allt i skolan är inte roligt, det finns tuffa och ibland väldigt krävande situationer på vilken arbetsplats som helst - att som lärare arbeta för en studiemiljö som optimerar elevernas förmåga att bibehålla fokus är för mig en självklarhet", skriver Isak Skogstad, lärarstudent.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Elias Giertz målar upp en falsk dikotomi där han utpekar mig som motståndare till datorer i skolan. Det är helt fel. Som jag tydligt beskriver i min debattartikel så är datorer ett naturligt inslag i utbildningsverksamheten och ska så förbli. Att som pedagog ha tydliga bestämmelser när det gäller elevdatorer är lika teknikfientligt som trafikregler är mot trafikanter. Det vill säga inte alls. Det behövs regler för att upprätthålla en god ordning och ett studiefrämjande klimat. Din oro över att den framtida lärarkåren ser med ett självkritiskt öga på datoranvändningen är befängd. Det precis  avsaknaden av kritiskt tänkande som den svenska skolan kritiserats för att ha anammat nya metoder utan att ha tänkt ett extra varv. Jag ser ett större problem i generationer av lärare som tror att datorn är målet i sig, inte vägen dit. 

Elias Giertz beskriver hur han själv har använt en dator i undervisningen sedan årskurs 9 och att han vet precis när det är rimligt att roa sig med sociala medier. Det är naturligtvis bra för Elias själv, men att med sin subjektiva världsbild generalisera att alla elever i den svenska skolan kan hantera en dator lika exemplariskt som Elias är farligt och fel väg att gå. Vi som jobbat som lärare vet hur svårt många av våra elever har att hantera stress och att ständigt vara anträffbara. Det är också vi som har en stor skyldighet att främja studiero hos våra elever och upprätthålla en trygg studiemiljö. Att skjuta ifrån oss allt ansvar till eleverna är fel väg. Vi behöver mer lärare som tar ansvar för elevernas kunskapsutveckling.

Jag ser stora möjligheter med att ytterligare använda sig av teknik i skolverksamheten. Men att blunda för verkligheten och utgå ifrån att det inte uppstår nya utmaningar med förändrande arbetsmetoder är både naivt och dumdristigt. Låt oss inte ignorera utmaningarna, vi måste helt enkelt se dom i vitögat och agera i frågan

Det är alldeles självklart att en lärares kanske viktigaste arbetsuppgift är att inspirera eleverna till att vilja lära sig mer om våra ämnen till en så stor grad att allt annat känns oviktigt, men låt oss hålla oss till verkligheten. Allt i skolan är inte roligt, det finns tuffa och ibland väldigt krävande situationer på vilken arbetsplats som helst. Att som lärare arbeta för en studiemiljö som optimerar elevernas förmåga att bibehålla fokus är för mig en självklarhet.

Giertz skriver att lärare inte ska lägga sig i om eleverna går in på Facebook var tionde minut för att skollagen uttrycker att eleverna ska ha inflytande över hur de lägger upp sina studier. Denna banala tolkning utav skollagen skrämmer mig. Att som lärare inte bry sig om eleverna gör under lektionstid är skrämmande - är det verkligen den typ av ignoranta lärare som kommer leda svensk skola åt rätt håll? Självklart inte. Låt oss inte lämna våra elever i sticket, de är alldeles för viktiga för det. 

Isak Skogstad

Bör vi ha tydligare regler i skolan?