Onsdag 5 Okt
Stockholm

MP: "Det är dags att vi satsar ordentligt på studenterna"

Gustav Fridolin, språkrör och Jabar Amin, skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet
Gustav Fridolin, språkrör och Jabar Amin, skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet. Foto: Bertil Enevåg Ericson / SCANPIX

"Vi vill öka antalet platser på högskolor och universitet, bredda rekryteringen till högskolan och ge studenter rätt till minst 10 timmars undervisningstid per vecka", skriver Gustav Fridolin och Jabar Amin från Miljöpartiet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Högskoleprovet är i det närmaste en folkrörelse. Tidvis haröver 100 000 svenskar skrivit det åt gången och även idag kommertiotusentals personer att sätta sig i bänkarna för att jobba sig igenom det.

De gör det för att utbildning är något oerhört attraktivt.Kunskaper har för de flesta människor ett värde i sig, en utbildning ger enidentitet och alla är medvetna om att det dessutom ökar chanserna att få jobboch möjligheter att genomföra drömmar och livsprojekt.

Av dessa skäl är det också viktigt att högre utbildningar ärnågot som alla har en realistisk möjlighet att skaffa sig. Och i detta finns enskiljelinje i politiken. Om längtan efter en utbildning är en folkrörelse såmåste också glädjen i att ta en examen bli en folkrörelse.

Det finns mycket kvar att göra för att nå dit. Förslaget omatt sänka studiestödet som Moderaterna la fram för att sedan dra tillbaksskapade en debatt som drog fram i ljuset hur svårt det i praktiken kan vara attstudera för den som inte har ett stöd från ett hem med studietradition ellerekonomiska resurser.

Sverige är jämfört med många länder ett förmånligt land attstudera i. Men svenska studenter är högt skuldsatta när de lämnar högskolan. Sverigesnuvarande studenter ser ut att bli den mest skuldsatta generationen i svenskhistoria. Frågor som studenternas ekonomi och möjlighet att få en studentbostadär därför oerhört viktiga. Detta inte minst eftersom möjligheten att studeraannars riskerar att begränsas för stora grupper. 

För att möjliggöra för fler att studera på heltid, och föratt skapa en mer rimlig försörjning för studenter, vill vi under nästamandatperiod klara att höja studiemedlet med 300 kronor per månad, genom enhöjning av studiemedlets bidragsdel. Höjningen kan ske etappvis eller i ettsteg beroende på det ekonomiska utrymmet under nästa mandatperiod. Kostnadenför detta är cirka 1 miljard.

Samtidigt villvi öka tillgången till studentbostäder genom att införa en villkoradmedfinansiering vid nyproduktion. Stödet skulle ges för projekt som skaparstudentbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad och utbetalas till den som ägerfastigheten. Länsstyrelserna skulleadministrera pengarna och stödet utbetalas när byggprojekten är avslutade ochbesiktigade.

Idag finns ett liknande investeringsstöd för nybyggnation aväldrebostäder. Sedan starten till och med den 6 december 2012 har totalt cirka11 400 bostäder färdigställts och det sammanräknade investeringsstödet somutbetalats motsvarar cirka 1,3 miljarder.

Det är idag tydligare än någonsin att utbildning ochjobbchanser hör ihop. De faktiska möjligheterna för alla att inte bara börjautan också gå färdigt en utbildning och bli godkänd är viktiga mått på hur brautbildningssystemet är.  

Vi vill öka antalet platser på högskolor och universitet, breddarekryteringen till högskolan och ge studenter rätt till minst 10 timmarsundervisningstid per vecka.

Ska vi bygga Sverige starkt för framtiden så måste vi satsapå åtgärder som stärker själva grunden i ekonomin. Det handlar då väldigtmycket om kunskaper, om att stärka skola, folkbildning, högskolor ochuniversitet och om lika möjligheter för alla oavsett bakgrund.

Gustav Fridolin, Språkrör (MP)
Jabar Amin, Skolpolitisk talesperson (MP) 

Håller du med skribenterna?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.