Fredag 6 Aug
Stockholm

Björn Sundin (S): "M har tappat det som de faktiskt var bra på"

Björn Sundin, Socialdemokraterna
Björn Sundin, Socialdemokraterna. Foto:

"Ett parti som gör anspråk på att leda Sveriges sjunde största kommun bör ta ansvar och lägga egna - finansierade - förslag. Det gör inte de Ny-Nya Moderaterna", skriver Björn Sundin från Socialdemokraterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Alla vet att Moderaterna säger att de är ”nya”. Men någon borde berätta för dem att de i denna iver tappat bort det som de tidigare faktiskt var bra på: förmågan att samverka och medverka till breda överenskommelser i viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Exemplen på detta finns runtom i landet men från min horisont i Örebro-politiken blir detta särskilt tydligt. Jag saknar verkligen inte de ”gamla moderaternas” politik men varje månad, varje vecka och i samband med nästan varje större beslut saknar jag de gamla moderaterna och deras förmåga att ta ansvar.

Moderaterna i Örebro, liksom i många andra kommuner, leds numera av personer som inte förstår företagande, som inte orkar stå upp i viktiga utvecklingsfrågor och som inte förmår ta ansvar för ekonomin.

Det senaste exemplet kom nyligen när Moderaterna i Örebro, än en gång, angrep Örebro kommuns satsning på klimatneutral energiproduktion genom vindkraft. Det blev uppenbart att Moderaterna inte förstår ekonomiska kalkyler och inte heller vet att det är rätt vanligt att företagare delar upp sin verksamhet i olika bolag. Den här gången fick företaget som Moderaterna angrep förklara för moderaternas ledare hur företagandet fungerar. I de flesta andra fall tvingas företagarna lyssna, utan att kunna svara, på angrepp och felaktigheter som Örebros ledande moderater sprider runt sig.

Det finns många skäl till att det går så bra för Örebro (Örebros befolkning växer till exempel mest i landet, bortsett från storstadsregionerna). Ett av de viktigaste skälen är att vi genom åren haft en bred politisk samsyn i viktiga och långsiktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor. Trots att vi haft olika uppfattningar kring annat har vi förmått enas när det till exempel gäller företagsetableringar. När vi Socialdemokrater efter förra valet föreslog en ”Etableringsgaranti” för att kommunen ska ge snabbare besked till nya och växande företag kunde den, så småningom, antas i bred enighet.

Tidigare har Moderaterna bidragit till stabilitet när Folkpartiet och Miljöpartiet i Örebro försökt stoppa viktiga utvecklingsfrågor. Folkpartiet och Miljöpartiet har sedan 2011 röstat nej, förhalat och överklagat i fråga efter fråga. Hade de fått styra hade Örebro gått miste om stora etableringar, till exempel XXLs nordenlager och den Truckstop-anläggning (service till den tunga trafiken) som invigs i dagarna och som kommer att förstärka Örebroregionens position som landets näst bästa logistikläge (efter Göteborg, enligt Intelligent Logistiks ranking). Men i många av dessa frågor har det ändå tidigare varit möjligt att komma överens med Moderaterna.

Men dessvärre handlar det inte ”bara” om bristande insikt om företagande och ovilja att skapa bred samverkan. I Örebro bryr de Ny-Nya Moderaterna sig inte ens om att arbeta fram förslag i kommunpolitiken.

Ett parti som gör anspråk på att leda Sveriges sjunde största kommun bör ta ansvar och lägga egna - finansierade - förslag. Det gör inte de Ny-Nya Moderaterna. De lyckades överhuvudtaget inte presentera något förslag till investeringsbudget inför 2014 (vilket mycket mindre partier, som till exempel Miljöpartiet, lyckades med). Anledningen kan vara att de helt enkelt inte förstått varför det är viktigt, i en tv-debatt för en dryg månad sedan sa Moderaternas ledare i Örebro, Anders Åhrlin: ”en investeringsbudget har ju ingenting så att säga med barngruppernas storlek att göra”.

Den styrande majoriteten i Örebro (S, C, KD) förstår att minskade barngrupper kräver både mer lokaler och mer personal och satsar därför på detta. Det ledande oppositionspartiet förstår dock inte ens att det krävs lokaler för att bedriva förskoleverksamhet.

Om växande kommuner som Örebro ska kunna fortsätta utvecklaskrävs ansvarstagande och breda överenskommelser även från de partier som befinner sig i opposition. Så om Moderaterna inte vill ta ansvar finns skäl till oro i fler kommuner än i Örebro. Och det är en utveckling som borde oroa även den moderata partiledningen, till exempel Örebro-bördige Kent Persson. Ett växande Sverige med tillväxt och jobbskapande behöver kommuner som underlättar företagsetableringar, tar ansvar för ekonomin och förmår skapa samförstånd i långsiktiga utvecklingsfrågor. En sådan utveckling förutsätter moderater som tar ansvar och står upp för tillväxt och utveckling. Som Moderaterna gjorde tidigare, till exempel då Kent Perssons ledde moderaterna i Örebro kommun.

Björn Sundin, kommunalråd (s) i Örebro med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela