"Att försvara rätten att få säga 'negerboll' är rasistiskt"

- 11/05/2014, 18:53 -
Daisy Kintu

Daisy Kintu

"Det här inte är en liten eller oviktig fråga, tvärtom. Att diskutera normaliseringen av ett ord som använts mot folk för att legitimera förtryck mot dem är otroligt viktigt", skriver Daisy Kintu

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dagär det chokladbollens dag, vilket får mig att tänka på en sak som vi måsteprata om. En sak som jag trodde var en självklarhet för de flesta och som jagtänkte att vi rett ut för längesedan. Det här handlar egentligen väldigt liteom bakverk och ganska mycket om rasism – jag pratar såklart om ”negerbollen”.

Detär nog ingen nyhet för någon att n-ordet använts av rasister för att legitimeraförtryck mot svarta människor. På samma sätt som hakkors nu är en nazistisksymbol i och med att nazisterna använde dem, så är n-ordet rasistiskt. Ändåenvisas en del med att använda det för att beskriva en bakelse, varför?

Ettargument jag fått höra en del är: ’’när jag växte upp på 50-talet så sa vi så,det har faktiskt alltid hetat så’’

Attnågot alltid har varit så är inget argument för att fortsätta ha det på detviset. När du växte upp på 50-talet så var det även lagligt att slå sina barnoch att våldta sin fru. Saker, ord, lagar och regler har ändrats på förut, närvi insåg att vi kunde bättre.

Ettannat argument som uppkommer är att ordet sägs om en bakelse och inte om enperson och att ingen därför kan bli kränkt av det. Oavsett om n-ordet sägs omen bakelse, en person, en sten eller vad som helst, så förblir ordet i sigkränkande. Dess betydelse blir inte mildare för att du bestämt dig för attapplicera ordet på en bakelse.

Detmest okunniga folk säger för att försvara att få säga n-boll eller n-ordetöverhuvudtaget måste ändå vara ’’får man säga vitlök så ska man få sägadetta’’. Det här resonemanget är verkligen intressant. Hur skulle det kunnavara samma sak? Man får säga svartpeppar och ingen kommer påstå att det ärrasistiskt, vet ni varför? För att ordet ”svart” inte är rasistiskt. Detsammagäller ordet ”vit”. 

N-ordet betyder inte svart utan det är ett ord som använtsför att beskriva svarta människor och våra påstådda biologiska egenskaper. Ioch med att ordet använts mot svarta människor så kan inte du som vit sitta ochavgöra om det är rasistiskt eller inte. Ordet har inte använts mot dig, så sittner i båten och lyssna i stället.

Tiller som sitter och tänker att det här är en liten fråga och att en bordefokusera på ”riktig rasism” i stället så har jag två saker att säga. Det förstaär att all rasism är värd att kämpa för och dessutom så finns det ingenmotsättning i att kämpa för både stora och små frågor samtidigt. 

Det andra äratt det här inte är en liten eller oviktig fråga, tvärtom. Att diskuteranormaliseringen av ett ord som använts mot folk för att legitimera förtryck motdem är otroligt viktigt. I slutändan handlar inte det här så mycket ombakverket utan om hur vita förnekar det rasistiska i att använda ett ord somförtryckt svarta i evigheter. 

Att säga ”negerboll” är okunnigt, att försvararätten att få säga ”negerboll” är rasistiskt. 

Daisy Kintu