Tisdag 27 Sep
Stockholm

"En värld utan gränser är ingen utopi, det är en förpliktigande framtid"

Flyktingarna.se skriver om
Flyktingarna.se skriver om. Foto:

"Kravet på en gränslös värld avfärdas ofta som orealistiskt, vi vill hävda det motsatta – att det är den enda realistiska", skriver fem representanter för Flyktingarna.se

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I en tidigare debattartikel har vi argumenterat för att “human flyktingpolitik” i sig är en tragisk självmotsägelse då det humana enligt de etablerade partierna fortfarande kräver ett mått av reglering. Detta uttrycks i en selektion avseende vilka som har rätt att vistas på det politiska och geografiska område vi kallar Sverige. Även om en majoritet av partierna i riksdagen vill öppna gränserna (M, FP, C, MP) har väldigt lite hänt de senaste åren. Mycket beror på att det saknas en politisk vilja till förändring och som ett resultat av detta att det också saknas visioner och idéer för hur en sådan värld skulle kunna se ut. Just brist på visioner och idéer gömmer sig till exempel Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bakom när de förespråkar en reglerad invandring.

Den fria rörligheten debatteras idag enbart med den Europeiska Unionen som utgångspunkt, vilket endast är ett sätt att skenbart flytta gränsen för det politiska samtalet och ansvaret för denna fråga längre bort. Samtidigt som vi stoltserar med den fria rörligheten inom EU drunknar människor vid unionens gränser och i partiledardebatter tycks det vara en självklarhet att en människas fria rörlighet avgörs av dennes födelseland. Mänskliga rättigheter blir därmed något som kopplas till ditt eventuella medborgarskap, inte till din mänsklighet. Människor förvandlas till siffror och till något som ska “administreras”. Det faktum att vår fria rörlighet är villkorad av utestängningsmekanismer förblir oartikulerat och oproblematiserat

På flyktingarna.se publicerar vi varje vecka en berättelse från en person som av politiker och myndighetsföreträdare sägs vara ett ”enskilt ärende”, en retorisk figur som används för att inte behöva axla ansvaret för ett system som krackelerar. Men undantagen har blivit regel. Med knappt två veckor kvar till EU-valet ligger 33 “enskilda ärenden” på hemsidan, alla exempel på varför systemet inte fungerar, alla exempel på varför frågan är så viktig.

Flyktingarna.se är en partipolitiskt obunden sida men vi i redaktionen vet en sak: att inte se nödvändigheten i att avskaffa gränserna är ett hot mot de ideal vi säger oss förespråka. Debatten om problem har pågått länge och den är nog så viktig, men i komplement till denna måste också den politiska viljan till förändring lyftas till ytan. Därför kommer vi under valrörelsen att åka runt till valstugor och prata med förespråkare för de olika partierna för att prata lösningar och inte problem. Vi kommer också att vända oss till politiker i sociala medier och ställa frågor närhelst vi kan. Vi kommer att publicera frågorna och en del av svaren på www.flyktingarna.se och på Facebook och Twitter.

Kravet på en gränslös värld avfärdas ofta som orealistiskt, vi vill hävda det motsatta – att det är den enda realistiska, att det är dags att vi arbetar för att nå den och befriar oss från den nuvarande föreställningen om vilken värld som är möjlig

Redaktionen för flyktingarna.se genom
Per Holfve 
Sarah Häggdahl
Hjalte Lagercrantz
Staffan Lundgren
Foujan Rouzbeh

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.