Måndag 3 Okt
Stockholm

Betsimon (Mp) och Hannah (Fp): "Rösta inte på M eller S i valet"

Isak Betsimon, EU-kandidat för Miljöpartiet och 
Robert Hannah, EU- och riksdagskandidat för Folkpartiet
Isak Betsimon, EU-kandidat för Miljöpartiet och Robert Hannah, EU- och riksdagskandidat för Folkpartiet. Foto:

"Rösta inte på Moderaterna eller Socialdemokraterna om ni vill se en human och solidarisk flyktingpolitik", skriver Robert Hannah (Fp) och Isak Betsimon (Mp).

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet - en rättighet som EU:smedlemsstater dagligen kränker. Moderata och socialdemokratiska politiker basunerarofta ut att Sverige ska vara ett föregångsland. Men när det kommer tillflyktingpolitiken är det tyvärr vackra ord men tomma löften. Det enskiltstörsta problemet med den europeiska flyktingpolitiken är "FortEuropa" och avsaknaden av säkra vägar in till EU. Redan fysiskt ochpsykiskt krigsskadade flyktingar tvingas förlita sig på människosmugglare och riskerarsina liv för att kunna komma till EU och söka asyl.

Folkpartiet och Miljöpartiet ser det som en medmänsklig skyldighet att geskydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse.Moderaternas och Socialdemokraternas enda förslag på lösning av flyktingkrisenär att utveckla systemet med kvotflyktingar. Kvotflyktingsystemet är helt otillräckligteftersom det endast berör en mycket begränsad andel flyktingar och lämnar detstora flertalet i sticket. Det löser inte alls det mest akuta problemet: att densom flyr saknar säkra och legala vägar in i EU för att här kunna få sin asylansökanprövad. 

Både Folkpartiet och Miljöpartiet anser att EU:s medlemsstater därför skabörja använda humanitära visum. Det skulle innebära att de som flyr kan fåvisum på svenska ambassader för att sedan på ett säkert sätt kunna ta sig tillEU och söka asyl.

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström har gjort ett fantastiskt arbete genomatt kämpa för att EU ska införa humanitära visum. Men för att hon ska lyckasövertyga andra EU-stater behöver alla demokratiska svenska partier sluta uppbakom henne i denna fråga. Det är dags för Socialdemokraterna och Moderaternaatt bekänna färg och visa att man står för en human flyktingpolitik. Annarskommer flyktingar även fortsättningsvis drunkna i Medelhavet innan de kunnatlämna in en asylansökan.

Vi menar att den europapolitik som Socialdemokraterna och Moderaterna idag stårför kränker flyktingars rätt att söka asyl. Det är under all kritik att de tvåstörsta partierna inte klarar att stå upp för asylrätten. Om man inte hållermed om förslaget om humanitära visum är det deras ansvara att presenteraalternativa förslag som har samma faktiska effekt för att förhindra katastrofernavi nu bevittnar när flyktingar skadas eller dör på väg in i EU. Men någottrovärdigt alternativt förslag till humanitära visum har varken Moderaternaeller Socialdemokraterna kunnat presentera.

Rösta inte på Moderaterna eller Socialdemokraterna om ni vill se en humanoch solidarisk flyktingpolitik där Sverige och EU tar ett verkligt ansvar förSyriens och andra konfliktdrabbade länders flyktingar. Vi debattörer tillhörolika partier men vi har gemensamt att våra assyriska föräldrar flydde tillSverige på grund av krig och förföljelse. Hade vi inte varit födda i Sverigehade vi själva kanske varit tvungna att riskera livet på osäkra båtar påMedelhavet. Det är därför naturligt för oss att företräda partier som påriktigt värnar asylrätten.

RobertHannah, EU- och riksdagskandidat för Folkpartiet
IsakBetsimon, EU-kandidat för Miljöpartiet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.