CUF: "Invandringen har gynnat hela Europa"

- 30/05/2014, 15:33 -
Bild från CUF:s svar till SDU.

Bild från CUF:s svar till SDU.

"Att människor flyttar till eller inom Europa för att finna en fristad kan aldrig vara fel", skriver fyra representanter för CUF.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När SD gör allt för att dölja sin smutsiga historia går SDU motsatt riktning där de i en film med fascistisk underton skriker om sitt hat mot de värden vi liberaler håller närmast hjärtat: öppenhet, frihet och tolerans. Denna syn kan vi som liberaler och centerpartister aldrig acceptera. Därför gjorde vi vår egen video som svar på SDU: och vi lyfter istället fram våra argument för alla människors lika rätt och värde, och vår strävan efter frihet och tolerans. Därför kämpar vi för ett Europa utan murar och en värld utan gränser. 

Det europeiska samarbetet bygger på fred, frihandel och fri rörlighet. Detta är något som har gynnat de europeiska länderna något enormt. Att kunna flytta varor, tjänster, kapital och inte minst människor mellan länder har haft ofantlig betydelse för medlemsstaterna. Fredsprojektet är det kanske viktigast; genom samarbete länderna emellan rör sig nu människor och varor över Europas landsgränser, och inte längre soldater. Den öppenhet som generationer har arbetet för att få till vill SDU rasera över en natt. De som bygger upp murar runt nationenhotar inte bara friheten utan även alla människors säkerhet.

Människor som flyttar från fattigdom och till Europa får det ofta många gånger bättre. Pengar som invandrare skickar tillbaka till sina hemländer överskrider summan av det internationella biståndet. Det råder inget tvivel om att migration är det bästa sättet att utrota global fattigdom. Trots detta faktum vill SDU krossa rätten till fri rörlighet över nationsgränser. För oss är det en självklarhet. Som liberaler ser vi till individens universella rättigheter, snarare än till konstruktioner och kollektiv som nationen. 

Att människor flyttar till eller inom Europa för att finna en fristad kan aldrig vara fel, inte heller att någon flyttar för att arbeta. Invandringen har gynnat Sverige och Europa, kulturellt såväl som ekonomiskt. Vi har sett vad främlingsfientliga krafter kan göra i Europa, vi har lärt oss vår historiska läxa. Vi behöver ett öppet, liberalt och tolerant Europa. Därför gör vi den här filmen. Därför kämpar vi för ett öppet Europa.

Andreas Eriksson
Linnéa Casteborn

CUF Västra Götaland

Felix Martinsson
CUF Halland

Eric Luth
CUF Jönköping

--

Behöver vi mer liberalism?