Unga Feministers svar till SDU: "Vi fortsätter kämpa!"

- 30/05/2014, 07:51 -
"We must never stop resisting" är ett av budskapen i Unga Feministers film.

"We must never stop resisting" är ett av budskapen i Unga Feministers film.

"Det är skarpt läge, men det är inte hopplöst. När stöveltramp dånar i korridorerna låter vi högre. När de försöker splittra, enar vi oss", skriver Unga Feminister som svar på SDU:s film.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I söndags gjorde Sverige historia genom att skicka feministerna tillEuropaparlamentet. Men det som dolde sig på andra sidan det historiska myntetfick glädjeropen att stanna i halsen. Bredvid den rosa stapeln på skärmen växteockså en gul stapel fram och bekräftade det som vi varit så rädda för, attSverigedemokraterna också kommit in i Europaparlamentet. Tyvärr stannade detinte där. Under kvällen sköljdes vi över av nyheter om hur de högerpopulistiskapartierna hade vunnit mark i länder över hela Europa. Partier som står för alltannat än alla människors värde. Partier som vill splittra oss, bygga upp murarmellan människor och återupprepa historien. Men vi tänker inte acceptera det.Rasism, nazism och fascism hör inte hemma i maktens rum. På måndagen vaknadevärlden upp till ett brunt Europa. Om historien kunde tala skulle den frågaoss: har jag inte lärt er någonting?

Under veckan släppte Sverigedemokraternas ungdomsförbund en video som talartill deras systrar och bröder ute i Europa. De talar om en generationen somälskar sin nation och som står upp för dess gränser. Men för oss är det intedet vår generation. Vi är inte era bröder och systrar. Vi ger er inte rättenatt prata för hela vår generation. Inte i vårt namn. Unga feminister tror intepå tystnad som strategi mot rasistiska partier, så därför höjer vi nu röstenför framtiden och historiens skull.

Våra medlemmar står på barrikaderna när Sverigedemokraterna försöker ta sig inpå skolorna. In i elevernas trygghet. De står enade och vägrar tystas för attstoppa hatet från att ta plats i deras korridorer. Men istället för att tatillvara på elevernas mod beskylls de för att vara ett hot mot demokratin ochinskränka yttrandefriheten. Unga Feminister hyllar dessa elever. Vi kommeraldrig se en vägran att släppa in rasister på skolor som ett hot motdemokratin, för vi ser det verkliga hotet mot demokratin. Rasisterna i vårriksdag, parlament och på våra gator.

Det är skarpt läge, men det är inte hopplöst.När stöveltramp dånar i korridorerna låter vi högre. När de försökersplittra, enar vi oss. För vi är generationen som alltid kommer kämpa förmänskliga rättigheter. Vi tillhör generationen som älskar. Världen är till föross alla, och i söndags klev den första romska kvinnan in i Europaparlamentet.Hon och vi är en del av det feministiska genombrottet. Ni kan lita på atthistorien aldrig kommer tystas utav oss.

Unga Feminister,
Via Julia Eriksson och Sanna Rehn 

--


Läs mer: Feminister slår tillbaka mot SDU: "Vi förkastar nationalismen" 

Vilken film är bäst?