Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Jag vet hur min valaffisch skulle se ut"

1 av 1

Debatt | 05/06/2014 17:18

"Alla ska få lika möjligheter att såväl starta som driva egna företag i Sverige", skriver Maroun Aoun, vd Stiftelsen IFS.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är som bekant riksdagsval ihöst och precis som så många andra vill jag gärna bli statsminister. Rösta påmig så lovar jag härmed dyrt och heligt att utrota alla orättvisor, täppa tillvarenda lucka och trasig tråd i det sociala skyddsnätet, verka för världensbästa och avgiftsfria sjukvård samt se till att våra barn får en utbildning somleder till vilket högavlönat jobb som helst. För naturligtvis ska allamänniskor ha ett jobb att gå till, miljön totalsaneras från alla möjliga ochomöjliga tunga metaller och skatten vara så där perfekt att alla är nöjda.Visst låter det bra?

Egentligen är det ingakonstigheter. För precis så här ser det ut - när man läser valaffischerna.Löftena duggar lika tätt som ett höstregn i Göteborg och i dessa tider är allaminsann värda lika mycket. En fråga som däremot kommit i skymundan, för attinte säga månens baksida, är den om vikten av ett mångkulturellt företagsklimatoch vilka enorma fördelar det skulle tillföra Sverige och näringslivet. Därmedockså vår vardag.

Jag kommer naturligtvis aldrigatt bli statsminister, men tar mig ändå friheten att ett år som detta avläggaett löfte; jag kommer nu och för alltid att göra min röst hörd för att alla -oavsett etnisk bakgrund, hudfärg ålder eller kön – ska få lika möjligheter attsåväl starta som driva egna företag i Sverige.

I dagens Sverige finns det 85 000företagare som sysselsätter cirka en kvarts miljon människor. Om man låterlogiken regera för några ögonblick så säger det sig självt att dessa företagarehar väldigt mycket att erbjuda. Nu tänker jag inte bara ur ett renthandelsperspektiv och att utbudet för konsumenterna blivit betydligt större desenaste 30 åren – låt oss gå betydligt djupare och mer långsiktigt än så. Företagaremed utländsk bakgrund har unika nätverk, unika kunskaper om marknader utanförSveriges gränser där språken och kulturerna skiljer sig avsevärt jämför med densvenska. Dessa företagare kan bygga broar till övriga världen som är öppna föralla. Bara vi kan och vill gå på dem.

Tyvärr stämmer inte logikenöverens med verkligheten alla gånger. Samtidigt som detta är en fråga förnäringslivet så är det också i högsta grad en politisk fråga och jag efterlyserett betydligt starkare engagemang från våra kommuner och politiska partier. Semöjligheterna. Se de utländska influenserna som självklara hjälpmedel ochinspirationer att förbättra Sverige. Se informationskampanjer som välinvesterat kapital.

Inomkort presenterar stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige,den sjätte upplagan av Nybyggarbarometern; en undersökning av entreprenörer med utländsk bakgrund och deras syn påkommunal företagsservice. Flera svar får mig att häpna. I min enfald trodde jagfaktiskt att vi hade hunnit längre; i vårt synsätt på företagare med utländskbakgrund och vilken tillgång de är för svenskt näringsliv; i Nybyggarbarometernsvarar 75 procent av de tillfrågade (utrikesfödda företagare) nej påfrågan ”Har du kunnat få konkret stöd av kommunen i din företagsverksamhet?” 69procent har inte bjudits in av kommunen för att träffa dess personal ellerandra företagare och 85 procent har inte fått information eller stöd avkommunen i samband med kommunala upphandlingsförfaranden.

Det här är intebra. Inte bra alls. IFS har därför inlett ett samarbete med SKL, SverigesKommuner och Landsting, för att förbättra situationen på lokal nivå för det ärdär allt börjar. Vi ska ge kommunerna och dess tjänstemän verktyg för atteffektivt kunna arbeta gentemot målgruppen vilket är till gagn för alla.Nybyggarbarometern visar också att utrikesfödda i högre utsträckning har föravsikt att expandera och nyanställa vilket leder till fler jobb, merskatteunderlag och ökad välfärd. Detta är siffror och fördelar som vi måstelyfta fram nu när det blåser kalla vindar i stora delar av Europa.  I EU-valet gick partier som verkligen villgöra skillnad på ”vi och dom” kraftigt framåt. Sverige är inget undantag.

Så här enkelt är det; ett lagbehöver spelare på alla positioner för att fungera som en enhet. Jag vet vadjag pratar om. Jag kan näringsliv och företagande. Jag vet hur logikenfungerar. På näringslivspråk heter det att lika möjligheter ökar tillväxten. Påren svenska stavas det sunt förnuft.

Maroun Aoun, vd Stiftelsen IFS

Håller du med?