Stockholm

"Ingen ska behöva tvivla på att svenska minkar har det bäst i världen"

Johan Dalén, vd för svensk minknäring.
Johan Dalén, vd för svensk minknäring. Foto: Janne Andersson

REPLIK: Johan Dalén, vd för svensk minknäring svarar på miljöpartisten Mårten Roslunds debatt om att stoppa minkfarmarna: "Roslund bör söka objektiva fakta".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Det är beklagligt att Mårten Roslund (MP) väljer att endast inhämta ”information” från djurrättslobbyister innan han i sin debattartikel kritiserar såväl svensk djurhållning som politiker, tjänstemän och ministrar. Om han hade frågat myndigheter, veterinärer, forskare eller näringen själv, hade han fått veta att de nedsättande och lögnaktiga åsikter han återger helt saknar grund och/eller utgår från tio till 20 år gamla uppgifter.

Han hade också fått reda på att svenska minkbönder de senaste tio åren har svarat för de sannolikt största förbättringarna inom svensk djurhållning. De har investerat betydande belopp i tredimensionella boendesystem – med klättermöjlighet i fyra nivåer, berikning, leksaker, hyllor och utrymmen motsvarande 150 gånger minkens volym. Gårdsminken visar bättre värden än alla andra djurslag vad avser djurvälfärd, plats att röra sig i förhållande till storlek, naturlig avel, berikning, sundhet och hälsa, osv. Mer än 99,9 procent av djuren är friska i länsstyrelsens kontroller – samma värden som i de oberoende kontroller som Jordbruksverkets veterinärer på näringens eget initiativ genomför minst fyra gånger per år. I en stereotypistudie som SLU genomförde 2013 hittades inga stereotypier alls hos de gårdsfödda minkarna och det konstaterades att ”den miljö som de flesta svenska minkar hålls i orsakar troligen inte stereotypa beteenden”.

Faktum är att alla de punkter på vilka näringen kritiserades i statens utredning från 2003 med råge har åtgärdats och kraftfullt förbättrats – det är dokumenterat. Helt enkelt för att inom minknäringen betalar sig god djurvälfärd även ekonomiskt. Ju bättre djuren mår, desto bättre blir produkten, och desto högre blir också priset. Därför får svenska minkbönder 20-30 procent bättre betalt än kollegor i andra länder.

Allt detta har skett dels genom de starkt skärpta föreskrifter som Jordbruksverket införde för ett par år sedan, dels på näringens eget initiativ. Att föreslå att dessa regler ännu en gång ska förändras – inte utifrån en djurskyddsaspekt utan endast för att tillmötesgå morallobbyn – är faktiskt ett hån inte bara mot seriösa lantbrukare som investerat mångmiljonbelopp i de nya världsledande systemen, utan också mot Jordbruksverkets experter. Beslut måste fattas utifrån fakta, inte utifrån ideologi och lösa åsikter.

Men att djurrättslobbyns lögner och skräckpropaganda tyvärr fått fäste inte bara hos Mårten Roslund märker vi vid vart och ett av våra hundratals studiebesök varje år och de återkommande öppna gårdar där vi bjuder in allmänheten. Besökarna har oftast förutfattade meningar med sig, och vi möter därför undantagslöst förvåning över hur välskötta gårdarna är och hur bra djuren har det. Nyligen bjöd alla svenska minkgårdar in en skolklass till sin gård, varje år genomförs hundratals studiebesök, och efter vårt senaste öppna hus för några veckor sedan, förklarade sig hela 91 procent av de många hundra besökarna positiva till minkuppfödning.

Motståndet – mellan 40 procent (Sifo okt -13) och 78 procent (enligt Djurens rätt) är egentligen bara ett mått på hur väl djurrättslobbyn lyckats sälja in sin förvrängda bild av näringen. Mer intressant är en annan fråga i Sifomätningen: ”Hur viktig skulle du säga att frågan om ett förbud mot minklantbruk är för dig?” Sju av tio svarar ”Inte viktig”.

Det är helt logiskt, för sannolikt är inte många intresserade av att betala miljarder i ersättning för att gå miste om exportintäkter i miljardklassen. I stället bör vi bejaka att svensk minknäring just nu växer mer än den gjort på tjugo år, under världens bästa djurlagstiftning – och i stället inom EU, precis som Roslund faktiskt föreslår, jobba för att höja djurvälfärden i övriga EU-länder till Sveriges nivå. Det är mer ansvarsfullt både mot djuren, den svenska landsbygden och Sveriges ekonomi.

För de flesta av oss går inte den etiska gränsen vid om djur föds upp för kött-, päls-, eller sällskapsändamål – det viktigaste för oss är att djur ska behandlas väl. Och ingen ska behöva tvivla på att svenska minkar har det bäst i världen. Vi vill heller inte att någon ska köpa en färdig bild, vare sig från oss eller från djurlobbyn, utan vi tror att det bästa alltid är att se verkligheten med egna ögon. Därför kommer vi att fortsätta med att på eget initiativ anlita oberoende kontroller och öppna våra lantbruk för allmänheten – för att vi tror att den bästa nyckeln till en saklig och ärlig diskussion är öppenhet och fakta.

Johan Dalén, vd för svensk minknäring  

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.