"De sjuka och svaga behöver mer frihet – inte företagen"

- 15/07/2014, 10:43 -
Pontus Eklund och Erik Thor.

Pontus Eklund och Erik Thor.

Privat / Montage

"Regeringens nedskärningar och bristande miljöpolitik riskerar att skapa ett samhälle där frihet bara blir en förmån för några utvalda få", skriver Pontus Eklund och Erik Thor.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

År 2006 gick alliansen till val på att öka friheten. Om definitionen av frihet var sänkta bolagskatter, missade miljömål, sänkt a-kassa och riskkapitalbolag i välfärden skulle Sverige i dag vara ett friare land. Men friheten för unga, sjuka, arbetslösa och kvinnor har minskat samtidigt som friheten för stora företag har ökat. Målet för nästa regering borde därför vara att värna den allmänna individuella frihet som vi i årtionden kämpat för att få.

För Sverige har, när det gäller individuell frihet, ständigt fått toppbetyg av internationella granskare. Vi anses av dem vara ett av världens mest individualistiska länder. Här har människor, mer än på någon annan plats i världen, friheten att själva forma och fatta sina egna livsval. Vi kan välja vilka vi är tillsammans med, var vi vill jobba och vilka vi vill vara. Det är ingen slump att denna individualistiska trend blivit så stark i Sverige. Den svenska välfärdsstaten, med en bra skola och stöd till människor i utanförskap, har skapat ett samhälle där människor kan utöva sin frihet som aldrig förr.

Trots allt det bra som vi byggt upp under åren så har vi fortfarande en lång väg att gå. Verklig frihet kan endast uppnås när alla ses och bemöts som individer. Farliga könsroller, som de i skolan, placerar in människor i grupper och gör t.ex. att pojkar oftare struntar i skolarbetet samtidigt som många flickor känner prestationsångest och mår psykiskt dåligt. Vi kan endast skapa det fria samhälle som vi vill ha om vi bryter upp de könsroller som råder och krossar den könsmaktsordning som ständigt spökar. Genuspedagogik och kvoteringen är två metoder för att öka friheten från könsroller i samhället. De är verktyg som på lång sikt kommer leda till ett samhälle där vi ses som individer och bedöms efter vår kompetens.

Frihet för oss är inte heller bara frihet i dag. De som ska ta över den här planeten är vi unga och på grund av det tar vi även morgondagens frihet på allvar. Någonting som alla inte gör. Under alliansregeringen tas det idag inte tillräckliga åtgärder för att göra samhället hållbart på lång sikt. De når inte i fjorton av sexton miljömål. De agerar inte mot Vattenfalls stora investeringar i brunkol. De motsatte sig till och med att höja priset på utsläppsrätter i EU. 

Den politik som idag drivs kommer att leda till ödestigna konsekvenser om vi inte byter kurs. Det handlar om att vi unga och våra barn ska kunna ha samma levnadsstandard och kunna åtnjuta samma frihet som vi har idag. Då måste vi börja ta klimatutmaningen på allvar. Det innebär en seriös klimatpolitik här hemma och att vi i EU driver på för att fler länder ska ta sitt klimatansvar.

Frihet handlar om att kunna fatta sina egna livsval, både i dag och i morgon. Frihet handlar om möjligheten att bestämma över sitt liv. En långsiktigt hållbar frihet handlar slutligen också om att leva utan att överskrida planetära gränser. Regeringens nedskärningar och bristande miljöpolitik riskerar att skapa ett samhälle där frihet bara blir en förmån för några utvalda få. Nästa regering behöver därför agera tydligt för att utöka de praktiska friheterna även för de som idag inte har någon. 

Det är de sjuka, de arbetslösa och de svaga som behöver mer frihet. Inte stora företag som vill ha sänkt bolagsskatt. 

Pontus Eklund
Språkrör Grön Ungdom Uppsala

Erik Thor
Rödgrön debattör