Tisdag 21 Sep
Stockholm

"Barnperspektivet måste även gälla barn med glasögon"

Johan Svensk och Sahir Drammeh (MP).
Johan Svensk och Sahir Drammeh (MP). Foto:

"Vi vill att glasögon ska vara kostnadsfria för alla barn 0-17 år", skriver två miljöpartistiska politiker.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi vill börja med att påstå att Stockholm är större än Stockholm stad. Likaså är Sverige större än Stockholms län. Några grundläggande delar i Miljöpartiets politik oavsett landsting eller kommun är det sociala hållbarhetsperspektivet och i det ingår att vara solidariska med varandra, med naturen och med kommande generationer. I detta fall syftar vi på barn med synfel som bör ses lika oavsett var man bor.

Vidare reagerar vi på informationen att vissa regioner ser det som en fråga för kommunen att hjälpa till om föräldrarna inte har råd med glasögon till barnen. Vi vänder oss mot det. Det är inte bara barn till föräldrar som får försörjningsstöd av kommunen som har rätt till att se bra. Vi anser att alla barn har lika rätt till stöd, barnperspektivet går inte att tolka på något annat sätt. Nedsatt syn och synfel hos barn måste betraktas som nedsatt hörsel eller annat funktionshinder. Det är därför viktigt att barn med synfel får de glasögon de behöver, oavsett ålder, var de bor eller föräldrars inkomst. Detta är en nödvändighet som måste prioriteras högt för att dessa barn på lika villkor som andra ska kunna utvecklas, hänga med i skolan och delta i gemenskapen med sina kamrater. 

Vi vill att glasögon ska vara kostnadsfria för alla barn 0-17 år, att synfel hos barn ska betraktas som ett medicinskt hjälpmedel och att bidrag till glasögon till barn ska vara lika i hela Stockholms län. Det finns cirka 435 000 barn mellan 0-17 år i Stockholms län och 1,7 miljoner barn i Sverige. Ungefär 13 procent har behov av glasögon (enligt Socialstyrelsen 2013). Det är vanligt i lägre åldrar att synen ändras mycket på ett år men inte i högre åldrar. 

Vår uppskattning är att det skulle kosta Stockholms läns landsting 71 miljoner kr per år om barnen byter glasögon vartannat år och 242 miljoner kr per år för hela Sverige. Vi tycker att Kammarkollegium ska få i uppdrag att samordna en upphandling av ett statligt ramavtal för detta ändamål och då blir kostnaderna samtidigt avsevärt lägre än våra uppskattningar ovan. Vi vet att detta är möjligt att genomföra. En optikerkedja, Smarteyes, har sedan 2012 erbjudit barn upp till åtta år gratis glasögon om de har läkarintyg och det har tusentals familjer kunnat dra nytta av. 

Var i ligger rimligheten att ett företag ska göra denna samhällsinsats och inte landstinget? 

Vi frågade företaget och fick detta svar från Fredrik Wistrand som är VD på Smarteyes: 

"Det borde vara en självklarhet att alla barn i ett land som Sverige har rätt att se!". Vi hörde oss också för hos personalen i butiken i Port73 i Haninge och fick följande kommentar: 

"Det känns verkligen som vi gör en samhällsinsats varenda gång ett barn får sina glasögon".

Sahir Drammeh (MP)
Kandidat till Stockholms läns landstingsfullmäktige

Johan Svensk (MP)
Kandidat till Haninge kommunfullmäktige

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela