Rola Brentlin
Rola Brentlin - Foto: Privat

"SD:s svarta bok – ett lågvattenmärke från vänstern"

"Ett försök att ge en bild av vilka Sverigedemokraterna är samt deras historia landar istället i mytbildning av ett nyliberalt Sverige och en borgerlighet som föder rasism", skriver Rola Brentlin från stiftelsen Migro.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

För att förståSverigedemokraterna måste vi förstå partiets bruna rötter. Med det argumentet säljs nyaskriften Sverigedemokraternas svarta bok (Verbal 2014) där flera skribenter, forskare och journalister medverkar. Bra,tänker jag, jag vill gärna veta mer om Sverigedemokraternas historia eftersomden naturligtvis påverkar partiets politik idag.

Men jag behöver inte läsa många sidor förrän det förstaförsöket att beskylla alliansen för Sverigedemokraternas framgångar kommer –vilket sedan är ett genomgående inslag i många av antologins kapitel.

Ganska snabbt in får vi läsa hur regeringen använder sigav Sverigedemokraterna för att driva igenom sin politik. Skribenten upplyserockså att svenskarna nu fått nog och därför leder de rödgröna i allamätningar. ”De [svenskarna] bytergärna några hundralappar i månaden mot ökad trygghet och gemenskap. Hur detpåverkar Sverigedemokraterna återstår att se”. Enligt den här analysentar regeringen inte bara hjälp av Sverigedemokraterna för att driva igenom sinpolitik, det är regeringens politik som är anledningen tillSverigedemokraternas framgångar. 

Kanske vore det här på sin plats att understryka attregeringens migrationspolitiska samarbete med Miljöpartiet har gått i raktmotsatt riktning mot vad Sverigedemokraterna vill. Arbetskraftsinvandringen haröppnats upp och är nu världens friaste. Asylmottagningen har ökat och reglernahar blivit mer tillåtande. Papperslösa och irreguljära migranter har fått rätttill grundläggande vård och skola.

Om tesen är att detta driver Sverigedemokraternas opinionframåt, att Sverigedemokraterna tjänar på att man driver en politik som gåremot Sverigedemokraterna – då är det väl ändå en bra sak att regeringen fårSverigedemokraterna att växa? Målet borde inte vara att Sverigedemokraterna skavara så små som möjligt – utan att deras politik får så litet gehör som möjligt.

I ett kapitel skriver en annan skribent ”Det är lättare att skapa rasister av folksom känner osäkerhet inför ålderdomen”. Hen menar att regeringensskattesäkningar skapat sådana klyftor i samhället att stödet förSverigedemokraterna har ökat. Hen ger också några förslag för hur gemenskapenåter ska byggas (och därmed stödet för SD ska minska) - bland annat attlagstifta mot bemmaningsföretag.

Vidare får vi lära oss om en ny typ av rasister:”exploateringsrasister”. Enligt beskrivningen handlar detta främst om att varaför lågavlönad arbetskraft som anställs under sämre arbetsvillkor inom service,omsorg och sexindustri. Det är oklart varför skribenterna ämnar att likställaundersköterskor med prostitution, men det är svårt att tolka texten på någotannat sätt. Att vara för arbetskraftsinvandring eller att kritiserakollektivavtal betyder alltså att du är rasist. Allt som inte är radikalsocialistisk feminism är detsamma som rasism, slavarbete och prostitution. Begreppsglidningenär total.

Sverigedemokraternas framgångar bland kvinnor är också eneffekt av nyliberalismen. ”De kvinnor somattraheras av Sverigedemokraterna representerar en grupp som haft svårt attskapa en fungerande livsform inom ramen för den (nyliberala) omvandlingen avden svenska välfärdsstaten.”

Det ska sägas att det finns kapitel och element i bokensom är intressanta och som skildrar framväxten av Sverigedemokraterna och derasresa mot riksdagen. Dock överskuggas allt vettigt innehåll av en haveristiskverklighetsbeskrivning av ett nyliberalt och rasistiskt Sverige.

Märkligt nog är Sverigedemokraterna och delarav Vänstern överens i just sin beskriving av ett Sverige som håller på attfalla isär – till följd av varandra.

Sverige har ett av världens mest omfattandevälfärdssystem och bland världens högsta skatter. Att beskriva Sverige som ettnyliberalt mecka är fullkomligt oseriöst. Detsamma gäller bilden av ettrasistiskt Sverige. Alla internationella jämförelser visar att att Svenskarnablir allt mer positiva till invandring och att rasistiska föreställningar ärovanliga. Internationellt sett är Sverige bland världens minst rasistiskaländer.

Det finns mångakomplexa faktorer som kan förklara Sverigedemokraternas framgångar.Mittenpolitiken skapar utrymme för polarisering. En våg avfrämslingsfientlighet går genom Europa. Globaliseringen har skapat vinnare ochförlorare. Alla svenska partier har kraftigt svängt mot en öppnaremigrationspolitik. Att i en bok om Sverigedemokraterna fokusera på att smutskastaAlliansen och dess påstådda nyliberalism visar på en total oförståelse för bådeSverigedemokraterna som parti och dess väljare. Att bekämpa luftslott gersällan resultat.

Rola Brentlin,
Redaktör och grundare för StiftelsenMigro

/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.