Tisdag 28 Sep
Stockholm

"Stockholm Pride bör visa solidaritet med Palestina"

Fallskärmshoppare från invigningen av Stockholm Pride 2014
Fallskärmshoppare från invigningen av Stockholm Pride 2014. Foto: MAJA SUSLIN / TT

"Den svenska hbtq-rörelsen är en stolt och modig rörelse som förenas i kampen mot förtryck i olika skepnader. Låt oss nu höja våra röster i solidaritet med det palestinska folket", skriver Disa Kammars Larsson och Ylva Sjölin.

Kommentera (37)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Stockholm Pride är nära sitt klimax, och en stor och brokighbtq-rörelse gläds åt att fira de ideal vi alla förknippar med Pride. Vi samlaskring solidaritet, kampen för frihet från våld och förtryck, och rätten tillett liv i frihet och värdighet. Samtidigt som vi bedriver en viktig kamp iSverige har den svenska hbtq-rörelsen en tradition av att stå upp förförtryckta runt om i världen. Vi har varit drivande i protesterna mot den ryskaanti-gaylagstiftningen och höjt våra röster mot förbud mot homosexualitet iexempelvis Uganda.

I dag fyller vi Stockholms gator med kärlek, dans och festnär Prideparaden tågar fram genom staden. Samtidigt samlas människor på gatoroch torg över hela världen för att protestera mot Israels pågående övergrepp iGaza och den långvariga militärockupationen av Västbanken och Gaza. Under desenaste 24 dagarna har 1418 personer dödats i Gaza. Dödssiffran stiger varjedag. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay kritiserarnu Israel för att avsiktligt bryta mot internationell lag. Hur berör det osssom firar Pride?

Vi, den internationella hbtq-rörelsen, är viktig för Israel.Många av oss har en personlig relation till landet. Vi har festat på Tel Avivsgayklubbar och har betraktat Israel som en allierad i kampen förhbtq-rättigheter. Israeliska reklamfilmer lockar flator, transpersoner ochbögar och till gaystränder och ett öppet uteliv i Tel Aviv.

Medan många av oss har uppskattat Israels liberalalagstiftning och den frihet som hbtq-personer åtnjuter i Tel Aviv har vi alltför ofta blundat för det faktum att ett helt folk samtidigt förnekas sin frihetav Israel. När vi åker på semester i Tel Aviv bidrar vi till att normalisera dettatillstånd, att grova människorättskränkningar kan fortgå mot palestinier iGaza, endast några mil söderut vid samma kust. När klubbar med Tel Aviv-tema arrangerasunder Prideveckan i Stockholm så bidrar vi till att upprätthålla just den imageIsrael behöver för att minimera internationell kritik.

Ockupationen vilar på den positiva bild som Israel skapar avsig själv genom att framställa sig som ett land som värnar om mänskligarättigheter för alla. Hbtq-frågorna är en viktig pusselbit i bilden av Israelsom modernt och progressivt. Den israeliska staten investerar både pengar ochdiplomati i att attrahera hbtq-turister och framstå som ett föregångsland.Detta har kritiserats som ”pinkwashing”, en strategi för att flytta fokus frånockupationen och dagliga övergrepp mot palestinier.

Vi i den svenska hbtq-rörelsen har onekligen starka bandtill Israel. Just därför har vi ett särskilt ansvar att ta ställning mot denlångdragna militärockupationen av Palestina och det urskillningslösa dödandetsom sker i dag, medan vi firar Pride. Den israeliska staten använder vårrörelses namn, men vi behöver inte acceptera det. Att förhålla sig passiv ärinte att vara neutral. Vi är redan inblandade.

De palestinska hbtq-organisationerna uppmanar sinasysterorganisationer och queers i hela världen att ansluta sig tillBDS-rörelsen (bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel). BDS-rörelsenär en möjlighet att knyta band med de delar av den israeliska hbtq-rörelsen somtar ställning mot ockupationen och att stötta den palestinska rörelsen förmänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter.

Den svenska hbtq-rörelsen är en stolt och modig rörelse somförenas i kampen mot förtryck i olika skepnader. Låt oss nu höja våra röster isolidaritet med det palestinska folket.

Disa Kammars Larsson och Ylva Sjölin,
Pridedeltagare

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (37)
Kopiera länk
Dela