Fredag 24 Sep
Stockholm

Hannah (FP): I vänsterns hjärta finns bara plats för Palestina

"Trots att assyriernas mångtusenåriga civilisation är dömd till undergång av våldsamma islamister är Sveriges enögda vänster oförmögen att bry sig om dem", skriver Robert Hannah, svenskassyrier och riksdagskandidat för Folkpartiet i Göteborg

Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Bagdads största folkgrupp för 100 årsedan var judar, följt av assyrier. Min mor växte upp i Bagdad i ett hem somtidigare tillhört en judisk familj. Genom pogromer och drakonisk förföljelse fördrevslandets judar. De flesta sökte sitt nya hem i Israel. Inte visste min mor dåatt även vi assyrier skulle fördrivas genom mord och etnisk rensning. Mer än enmiljon assyrier har nu flytt Irak. För några år sedan såldes familjens hem tillmuslimer. Bagdad är tömd inte bara på judar, utan snart även på assyrier och andraicke-muslimer.

I dag bombar israeliska armén Gaza. Israel är Goliat och palestinierna David.Självklart behövs en tvåstatslösning. Men lyfter man blicken och ser till hela Mellanösternär de sex miljoner israeliska judarna, där hälften är Mizrahiska judar som fördrivitsfrån arabländer, en minoritet i världens mest intoleranta region. Judarna är Mellanösternsenda religiösa minoritet med en egen stat som kan slå tillbaka när manattackeras. Tyvärr är Israels brutala maktspråk mot det utsatta palestinskafolket ingen överraskning; man har lärt sig den hårda vägen av att tidigarelevt som skyddslös minoritet i Mellanöstern. Om Israel inte funnits hade sannoliktinga judar i dag levt kvar i Mellanöstern.

Samtidigt pågår krig i Syrien och Irak. Här är de icke-muslimska minoriteternahelt försvarslösa. I Irak har 1 miljon assyrier flytt undan våldsam islamism.Mandéerna är nästan utrotade. I Syrien flyr hundratusentals armenier ochassyrier. De som stannar tvingas välja att leva under en diktator eller dö. Demokratiskaval har inte varit någon garanti för religiösa minoriteter. Under MuslimskaBrödraskapets 1-åriga styre i Egypten levde de kristna kopterna i skräck och packadesina väskor. Totalitära regimer förföljer systematiskt religiösa minoriteter.Folkvalda terrororganisationer som Hizbollah attackerar civila. Dennaförföljelse av icke-muslimer är Israel fullt medveten om och vill undvika tillvarje pris. 

Då knappt några judar lever kvar utanför Israel har kristna blivitislamisternas främsta måltavla. För hundra år sedan var 20 % av befolkningen iMellanöstern kristna, i dag endast 5 % och antalet minskar dramatiskt. Omhetsjakten fortsätter så kommer, enligt Open Door, antalet kristna inom 10 år halverasfrån 12 till 6 miljoner. Det är långt fler än de många palestinier som flytteller dött under den snart 70-åriga Israel-Palestinakonflikten.

Med tanke på den katastrof som assyrierna just nu genomlever är jag avundsjuk attMellanösterns judar har en stat som, trots alla fel och övergrepp, kan försvaradem och säkra deras överlevnad. På samma sätt som Israel behövs för att säkra judarnasexistens i regionen behöver även andra religiösa minoriteter i Mellanöstern självstyrenför en chans att överleva.

Men jag är också avundsjuk på palestinierna. Trots alla svårigheter kommerpalestinierna att sannolikt få till en vapenvila inom kort. Någon vapenvilakommer assyrierna inte få uppleva på länge. Palestiniernas chans till en egenstat är också ofantligt större än assyriernas chanser till självstyre påNinevehslätten. Trots att assyriernas mångtusenåriga civilisation är dömd tillundergång av våldsamma islamister är Sveriges enögda vänster oförmögen att brysig om dem. I vänsterns hjärta finns det bara plats för palestinier. För närkristna är offer och islamister förövare stämmer det inte in i vänsternsvärldsbild.

Det är dags för hela den politiskascenen i Sverige att börja engagera sig för det assyriska folkets öde.Assyrierna ska kunna få leva i sina ursprungsområden och inte bara iSödertälje.

Robert Hannah
Svenskassyrier och riksdagskandidat förFolkpartiet i Göteborg

Rapporteras det för lite om händelserna i Irak?
Tack för din röst!
Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela