Torsdag 16 Sep
Stockholm

SD-studenter: "Det är dags att bredda åsiktskorridoren"

Nima Gholam Ali Pour och Pontus Andersson, Sverigedemokraterna Studenter Syd
Nima Gholam Ali Pour och Pontus Andersson, Sverigedemokraterna Studenter Syd. Foto:

"Vi i Sverigedemokraterna Studenter Syd tror att en demokrati baseras på en öppen debatt, respekt för politiska motståndare och respekt för väljarnas omdöme", skriver två representanter för Sverigedemokraterna Studenter Syd.

Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi engagerade oss iSverigedemokraterna för att vi ville vara med och påverkasamhället, vilket har fått oss att respektera våra politiskamotståndare eftersom de också, precis som oss lägger ner tid ochkraft för att delta i demokratin och göra den svenska demokratinstark och levande.

Det har alltidfunnits krafter som har varit emot andra människors delaktighet idemokratin. På senaste tiden har dessa krafter fått mer utrymme ochstöd. Vi såg när dessa krafter demonstrerade emot Jimmie Åkessonsbesök till Malmö i april. Dessa krafter var också närvarandeunder hela EU-valet och försökte skrämma oss från att kampanjaför vårt parti genom att hänga ut oss i sociala medier eller genomatt sabotera våra torgträffar. Det enda som enade dessa krafter varatt de var emot oss och vår delaktighet i den svenska demokratin.

Vi vill vändatrenden och förbättra debattklimatet i Sverige. Därför välkomnarvi som studenter i Malmö Högskola alla politiska partier till vårhögskola. Vi är medvetna om att Vänsterpartiet har en mörkbakgrund som ett kommunistiskt parti som samarbetade medSovjetunionens kommunistiska parti. Trots att Vänsterpartiet harhaft ett öppet och formellt samarbete med en av 1900-talets värstadiktaturer så välkomnar vi ändå Jonas Sjöstedt till MalmöHögskola. Vi tycker fortfarande att hans parti är skyldig en ursäkttill alla de länder som förtrycktes och förtrycks av kommunismenoch alla de människor som mördades i kommunismens namn, men i denfria debattens namn, så är han välkommen till Malmö Högskola. Vivet att vår demokrati är stark nog att överleva kommunistiskretorik.

ÄvenSocialdemokraterna är välkomna till vår högskola trots att dettaparti bildades av marxister som delade upp människor i klasser ochdemoniserade människor som råkade befinna sig i ”fel”samhällsklass. Den ökände socialdemokraten Axel Danielsson troddepå fullaste allvar att medelklassen utövade sport för att stärkasina muskler så de kunde slå ihjäl arbetare när arbetarnasrevolution inträffade. Socialdemokraterna grundades av paranoidamarxistiska fanatiker men det vore larvigt att använda ett partishistoria som främsta argument för att utesluta de ur debatten.

Som lärarstudenterär vi medvetna om hur mycket den svenska skolan satsar på attutbilda kritiska medborgare som kan klara av att granska de olikapartierna. Studenter i Malmö Högskola och människor i Sverigebehöver inte hjälp från oss eller någon annan för att skydda sigsjälva mot den svenska demokratin.

Vi iSverigedemokraterna Studenter Syd tror att en demokrati baseras påen öppen debatt, respekt för politiska motståndare och respekt förväljarnas omdöme. Vi tror att vår demokrati klarar av en tuffdebatt och därför vill vi gärna att representanter från allapartier besöker Malmö Högskola.

Pontus Andersson,
Nima Gholam Ali Pour,
Sverigedemokraterna Studenter Syd

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela