- Foto: Johan Schiff

Gustav Fridolin: "Barn som mördas är ingen 'julklapp', Åkesson"

"En fråga klingar obehagligt obesvarad: Om nu SD inte anser att ett krig där barn dödas, torteras och massakreras bryter mot de mänskliga rättigheterna, vad krävs då?", skriver Gustav Fridolin, Miljöpartiet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sverigedemokraternahar valt valbudskap. Världen brinner och människor flyr. Bombernahar fallit över sovande barn i FN:s skolor i Gaza. I Irak genomförterrororganisationen IS massakrer av kristna, minoriteter, kvinnor,ja, alla som inte passar in i deras förvridna världsbild. I Syrienhar kriget gått in på sitt tredje år och Assads krigsförbrytelserfortsätter. I flera länder är hbtq-personers rättigheter påtillbakagång och kanske har aldrig så många förföljts på grundav sin kärlek som nu.

Några av de flyendekommer till oss, ber om en fristad undan förföljelsen och dödandet,frågar om vår solidaritet. 

Men Sverigedemokraterna vill inte sedem. Man vill inte se att det är människor som knackar på vårdörr. Istället talar man om kostnader. Och SD:s kampanjchef kallarden värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget för en”julklapp” till partiet. Man ser ett tillfälle att förvandlamänniskor till siffror men vi vet, vi minns, att det är då devärsta förbrytelserna mot våra egna förpliktelser, vårt egetsamvete blir möjligt.

Därför tänker jaginte låta dem genomföra detta politiska illusionstrick. Varje gångde säger en siffra, kommer jag visa på en människa.

Jag kommer visa påbarnen som är på flykt, på förföljelsen som pågår, krigen sominte vill ta slut. Jag kommer tala om vad vi kan göra för attundvika att människor behöver fly. Hur världen måste agera närännu ett folkmord står för dörren i Irak, hur Sverige måsteklara att stå upp för mänskliga rättigheter i alla vårarelationer, hur vårt land inte bör förse världens diktatorer medde vapen som de använder för att hålla sin befolkning i förtryck.

Sverigedemokraterna gårtill val på en diger löfteskatalog. Alla ska få det bättre,enligt SD:s valpropaganda. Alla utom flyktingarna. De ska betala.

Det är en budget sominte fungerar. Man kan inte sätta människor mot människor på detsättet. Asylsystemet finns inte av en tillfällighet. Det kom tillefter Förintelsen. Vi hade då redan en gång tidigare lovatvarandra fred i vår tid, men löftet hade grusats i takt med attandra världskrigets fasor förvandlat Europa till aska och ruiner.Den 10 december 1948 lovade vi varandra istället detta: att den somutsätts för förföljelse ska ha rätt att fly och få en fristad.Aldrig mer ett folkmord. I FN:s allmänna deklaration om de mänskligarättigheterna uttrycks det: ”Alla har rätt att i annat land sökaoch åtnjuta asyl från förförföljelse.”

Flyktingpolitikenbygger inte på generositet. Att fly krig är inte att be omvälgörenhet, det är att kräva sin mänskliga rättighet. Det ärgrunden för att också vi, om vi en dag behöver, ska kunna be omandras hjälp. När SD vill säga nej till människor som flyr Syrieneller Irak klingar därför en fråga obehagligt obesvarad: Om nuSverigedemokraterna inte anser att krig där barn dödas, torterasoch massakreras är av sådant slag som avsågs när deklarationen omde mänskliga rättigheterna skrevs, vad krävs då för att enflykting ska betraktas som en flykting med mänskliga rättigheterockså av Sverigedemokraterna?

Det är klart att detmärks när världen brinner. Också i vår del av världen.Miljöpartiet har inte utfäst ett vallöfte utan att ha en tydligfinansiering. Vi står för att det blir dyrare att flyga mellanGöteborg och Stockholm, så tåget kan bli billigare och pålitligt.Vi säger till dem som tjänar över 40 000 att vi måste backa liteav skattesänkningarna man fått under alliansen, så vi kan anställafler i barnens skola och höja lärarnas löner.

Men det är inteflyktingmottagandet som gjort att statsbudgeten är ansträngd, detär alliansens stora skattesänkningar som gjort att vi har ont ompengar. Det går inte att förklara bort. Flyktingmottagande handlarom människor och mänskliga rättigheter, om mänsklig värdighetoch om vilket land vi vill vara. Vi har råd att göra vårt för atthjälpa världens flyende. Men vi har inte råd med att förminskamänniskor till siffror.

Därför står vi införett verkligt val i år. Ska vi skylla våra problem på flyktingarna,eller se vårt ansvar bakom flyktingkatastroferna? Ska vi betraktamänniskor som flyr som ett problem för oss, eller orkar vi se detfruktansvärda de varit med om? Låter vi Sverigedemokraternasproblembeskrivning bli vår, eller är vi starkare än så? Låter viSD tjäna på sina kampanjer mot flyktingar, låter vi dem växa tillatt bli Sveriges tredje största parti, eller klarar vi att sättaemot? 

Valet är ditt.

Gustav Fridolin,
Språkrör, Miljöpartiet

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
/
/
/
/
/
/
/
Köper du SD:s problembeskrivning?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.