Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Miljöpartiet: "I dag protesterar vi mot Vattenfalls kolgruvor"

Åsa Romson och Lise Nordin, Miljöpartiet

Åsa Romson och Lise Nordin, Miljöpartiet

TT

Debatt | 23/08/2014 14:30

"Om världen misslyckas med klimatutmaningen kommer konsekvenserna att bli katastrofala", skriver Åsa Romson och Lise Nordin från Miljöpartiet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dag kommertiotusentals människor från miljörörelser över hela Europa attbilda en mänsklig kedja från polska Grabice till tyskaKerkwitz, för att protestera mot Vattenfalls planer på att brytakol i Lausitzregionen, som ligger mellan de två städerna.

Vattenfall, som är statligt ägt ochdärför styrs av alliansregeringen, planerar att utvinna ofattbara700 miljoner ton brunkol ur de nya gruvorna och de öppnas för attsäkra driften av företagets kolkraftverk fram till 2050. Kolet manvill ta upp kommer att frigöra 1,2 miljarder ton koldioxid om detförbränns. Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland är redan en avEuropas i särklass största utsläppskällor.

Fredrik Reinfeldt brukar ofta skyllasin passivitet i klimatfrågan på att det inte spelar någon rollvad Sverige gör, eftersom vi är ett så litet land. Men faktum äratt Sverige påverkar utsläppen långt utanför våra egna gränser,bland annat genom företaget Vattenfall, som är en av Europas värstaklimatbovar.

Varje dag kämpar människor, företagoch kommuner över hela landet med att minska sina utsläpp.Människor väljer förnybar energi, tar tåget istället förflyget, cyklar till jobbet och köper ekologisk mat. Alla dessaansträngningar för att minska utsläppen kan nu omintetgöras närregeringens eget energibolag kan komma att släppa ut koldioxid sommotsvarar 20 gånger Sveriges årliga utsläpp i sina kolkraftverk.

De här planerna går helt på tvärsemot det som måste göras om vi ska bromsa klimatförändringarna.Ska vi klara 2-gradersmålet måste de globala utsläppen börjaminska under de närmsta åren, och i princip alla investeringar somgörs i energi måste vara i förnybar energi som inte ger några nyautsläpp.

Under den kommande mandatperioden måstede avgörande stegen tas. Världens ledare måste enas om etttillräckligt ambitiöst klimatavtal i Paris 2015, EU måste sättatillräckligt ambitiösa klimatmål i höst, och Sveriges regeringmåste styra om Vattenfall mot nya satsningar på förnybar energisom sol- och vindkraft istället för fortsatt kolkraft.

Om Miljöpartiet vinner valet i höstkommer vi att driva följande krav:

En strategi där Vattenfall går över till 100 procent förnybar energi senast år 2030 i alla länder där de är verksamma och inte öppnar fler kolgruvor i Tyskland.

Ett tydligt förbjud mot utvinning av skiffergas i hela EU så att vi inte, som nu USA, riskerar nya storskaliga miljöproblem. Förnybart och energieffektivisering är det som bäst stärker EU:s energioberoende och ger jobb och utveckling för framtiden.

Om världenmisslyckas med klimatutmaningen kommer konsekvenserna att blikatastrofala. Vi ser redan nu hur det varmare klimatet slår motSverige i form av mer extremt väder, fler skyfall, översvämningaroch större risk för extrema värmeböljor. Klimatförändringarnaär inte långt bort och långt fram i tiden, de är här och nu.

I dag kommer en avoss som skriver detta, Lise Nordin, att åka till Tyskland för attdelta i demonstrationen mot Vattenfalls kolgruvor. Protesternaförtjänar att höras ända in i den svenska valrörelsen.Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och den viktigaste frågan ihöstens val.

Åsa Romson (MP),språkrör
Lise Nordin (MP),energipolitisk talesperson