10 bevis på att Centerstudenter kastar sten i glashus

"Vi socialdemokrater kämpar för att Alliansen ska sluta splittra landet och att Alliansens stödparti Sverigedemokraterna ska få så lite makt som möjligt", skriver Håkan Bernhardsson och Roshan Yigit från S-studenter.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Centerstudenter hävdar att Socialdemokraterna är ett invandrarfientligt parti.Det är anmärkningsvärt hur de tycks glömma bort att deras egetparti sitter i regeringen. Så vi tänker påminna dem om vadAlliansen faktiskt gjort och vad Socialdemokraterna gör för enhuman flyktingpolitik:

1. Alliansen lyfter ofta upp att Sverige aldrig tagit emot likamånga flyktingar som idag. Men det är S-ledda kommuner som står för lejonparten avasylmottagningen. Alliansledda kommuner undviker att ta sitt ansvar,och skäms inte över att använda S-ledda kommuners solidaritet ibrist på egen. Socialdemokraterna kommer fortsätta att stå upp föroch agera utifrån solidaritet, för det var solidaritet som byggdedet moderna Sverige.

2. SD röstar med Alliansen i 9 fall 10. Mennär regeringen skulle ta fram ett nytt migrationspolitiskt ramverkville de förhindra SD:s inflytande i frågan genom att ta hjälp av Miljöpartiet. Men Miljöpartiet fick kämpa med näbbar och klor föratt få igenom att alla papperslösa flyktingar ska få rätt tillvård och barnen till skola. Socialdemokraterna vill att allapapperslösa ska få rätt till just vård, inte bara akut, och attalla barn ska ha rätt till skola.

3. Socialdemokraterna vill se fler säkra och lagliga flyktvägarin i Europa, det står klart och tydligt i partiets EU-valplattform, och vi vill se ett ökatansvar från alla andra länder inom EU.

4. Ett av allianspartierna, Folkpartiet, gick till val påspråktester 2002, 2006 och 2010. De ville ha “hårdaretag mot invandrarna”, som det hette då.

5. Bland det första Alliansregeringen gjorde när den fick maktenvar att göra det svårare för anhöriginvandring och ställa högrekrav på folk som söker skydd från krig, förtryck och fattigdom.Det går att läsa här och här.

6. 2005 genomförde den socialdemokratiska regeringenflyktingamnesti för papperslösa flyktingar i Sverige.Alliansregeringen har gjort det svårare för de som är i mest behovav skydd och det har lett till att det är fler papperslösaflyktingar i landet än någonsin. Dessa pappersslösa utnyttjas påarbetsmarknaden, kan inte betala skatt och måste ständigt gömmasig från resten av samhället. Inget tyder på att vi kommer att fåse en flyktingamnesti med den nuvarande regeringen.

7. Socialdemokraterna vill ha arbetskraftsinvandring och är inteemot den. Men vi är starkt emot att människor utnyttjas påarbetsmarknaden. Där skiljer vi oss väsentligt från Alliansen.

8. Behöver Centerstudenter påminnas om Reva-projektet somimplementerades av Alliansregeringen? Reva innebar att poliser fick iuppdrag att söka och gripa papperslösa flyktingar på offentligaplatser för att verka för en så omedelbar utvisning som möjligt.Detta ledde till att alla med utländsk utseende kunde bli stoppadeoch visiterade av polisen när som helst på grund av just derasutseende. Alliansregeringen gjorde våra tjänstemän till rasistiskanickedockor!

9. Centerstudenter är snabba med att använda lösryckta citatfrån personer inom arbetarrörelsen, men vad säger egentligenAlliansens egna företrädare? Tobias Billström, migrationsministernhar haft flerauppmärksammade uttalanden där han visar upp sin främlingsfientligasida. Fredrik Reinfeldts senaste utspelom flyktingar och ekonomi gilladesskarpt av extremhögern. Till detta skasägas att Reinfeldts beräkningar var felaktiga och att ökadeflyktingströmmar skulle kosta ungefär lika mycket som vad Sverigeårligenspenderar på husdjur. Eller närReinfeldt pratade om jobbenoch medelålders etniska svenskar. Ellernär en riksdagsledamot från alliansen skrevatt tiggeri ska förbjudas.

10. Var var Alliansens partiledare under manifestationen motnazistvåldet i Kärrtorp? Stefan Löfven var på plats för att ståupp mot rasismen och nazismen.

Listan kan görasmycket längre. Men vi socialdemokrater vet vikten av att stå uppmot utnyttjande av arbetskraft och vilket antirasistiskt verktyg detär. Vi vet att rasisternas främsta vapen är ökad otrygghet isamhället.

Vi socialdemokraterkämpar för att Alliansen ska sluta splittra landet och attAlliansens stödparti Sverigedemokraterna ska få så lite makt sommöjligt. Det är nog nu!

HåkanBernhardsson,
ordförandeGöteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF)
Roshan Yigit,
ordförandeSocialdemokratiska handelsstudenter i Göteborg (SHS)

/
/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.