Stockholm

Henrik Vinge (SDU): "Vi prioriterar välfärd över massinvandring"

Henrik Vinge, SDU
Henrik Vinge, SDU. Foto: Eric Myrin

"Massinvandringspolitiken har försatt Sverige i en situation där statsministern behövt förklara att i princip alla satsningar på välfärden är bortprioriterade", skriver Henrik Vinge (SDU).


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Henrik Vinge på Twitter: @VingeHenrik 

Magda Rasmusson har i sin debattartikel rätt i att Sverige står inför ett mycket viktigt val. Även om det ibland låter så är detta inte ett val som i första hand handlar om några procents skillnad i diverse skattesatser eller antal dagar i något försäkringssystem. Detta är förvisso viktiga diskussioner inom ramen för det välfärdssamhälle vi har lärt oss att ta för givet, men valet 2014 handlar om någonting mycket mer fundamentalt. Valet 2014 handlar om huruvida vi framöver alls ska ha något välfärdssystem.

Valet 2014 handlar om välfärd eller inte välfärd. Den borgerliga alliansen har genom sin massinvandringspolitik försatt Sverige i en situation där statsministern behövt förklara att i princip alla satsningar på välfärden är bortprioriterade under nästa mandatperiod till förmån för en enormt kostsam asylinvandring.

De rödgröna å sin sida tänker sig stora skattehöjningar för att kunna finansiera samma massiva asylinvandring i kombination med vissa begränsade välfärdssatsningar. Det Magda Rasmusson kallar human flyktingpolitik är i själva verket en bortprioritering av svensk välfärd till förmån för en flyktingpolitik som alla vet är ineffektiv.

Sverigedemokraterna är det enda parti som går till val på att prioritera välfärden. Vi gör upp med de senaste decenniernas ingrodda feltänk på migrationsområdet och kan på så sätt bedriva både en effektiv flyktingpolitik som hjälper fler människor än något annat parti i Sveriges riksdag och samtidigt göra massiva satsningar på Sverige.

Valet 2014 står mellan en satsning på avskaffad pensionsskatt, höjd garantipension och en upprustning av äldrevården – eller fortsatt massiv asylinvandring. Valet 2014 står mellan en upprustning av försvaret i tider av internationella konflikter, satsning på lag och ordning, fler poliser på gatan och krafttag för kvinnofrid i tider då allt fler upplever otrygghet – eller fortsatt massiv asylinvandring. Valet 2014 står mellan riktiga lärlingsanställningar, en trygg och effektiv a-kassa och stora satsningar på infrastruktur och landsbygd – eller fortsatt massiv asylinvandring.

Grön Ungdom har gjort sitt val, Sverigedemokratisk Ungdom har gjort sitt. Nu är det upp till Sveriges ungdomar att avgöra vad de önskar Sverige i framtiden – Välfärd eller massinvandring? 

Henrik Vinge
Ledamot av Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.