Stockholm

Stefan Nilsson (MP): "Alliansen gör barn hemlösa"

Stefan Nilsson
Stefan Nilsson. Foto: Foto Fredrik Hjerling / Foto Fredrik Hjerling

"Den akuta hemlösheten har ökat med 24 procent de senaste två åren, och det är helt oacceptabelt", skriver Stefan Nilsson, Miljöpartiet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Stefan Nilsson (MP) är gruppledare i Stockholms kommunfullmäktige. 

Soppkök Stockholm konstaterar i sin debattartikel att hemlösheten i Stockholmligger på en konstant hög nivå. Under de senaste åtta åren, när Alliansen harstyrt Stockholm, har det totala antalet hemlösa legat stadigt på omkring 3 000personer. Under de två senaste åren har den akuta hemlösheten, det vill sägauteliggare, akutboende, härbärgen, ökat med 24 procent till nästan 500 personer.Det är naturligtvis inte acceptabelt med en hemlöshet på den höga nivån.

Personer i hemlöshet har olika bakgrund; det finns ingentypisk hemlös, inga egenskaper som gör en person lämplig för hemlöshet. 

Miljöpartietvill införa en rätt till en fast bostad och ta bort de hinder som håller kvarmänniskor i hemlöshet. Det ineffektiva systemet med boendetrappor ska ersättasmed metoden Bostad först och individuellt utformade stöd- och vårdinsatser skages till dem som behöver.

Många människor kommer aldrig in på bostadsmarknaden, föratt de har betalningsanmärkningar, skulder, låga inkomster eller någon gång blivitvräkta. 

Vi föreslår att de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm skasänka kraven på hyresgästerna, så att fler människor kan skriva kontrakt.Dessutom vill vi ge SHIS Bostäder, som är stadens bostadssociala stiftelse, ettnytt uppdrag: att förmedla förstahandskontrakt där kraven på hyresgästen ärlägre än hos andra hyresvärdar. De tre allmännyttiga bostadsbolagen skaöverlåta minst 300 lägenheter per år, utspridda över staden, till SHISBostäder.

För att lyckas minska hemlösheten kraftigt behövs också ettkraftigt bostadsbyggande, i synnerhet av kommunala hyresrätter. Alliansen harsedan 2007 sålt 30 000 sådana hyresrätter i Stockholm, samtidigt som staden harvuxit kraftigt. Det har lett till köer på många år för att få möjlighet attskriva kontrakt på en lägenhet. Miljöpartiet kommer att satsa stort påbyggandet av kommunala hyresrätter under kommande år, särskilt små och billigalägenheter.

Vi vill också satsa betydligt mer på det arbetet med attförebygga vräkningar, med team i varje stadsdel som snabbt agerar när någonriskerar att bli vräkt. 

Och extra viktigt är att inga barn tvingas uppleva envräkning - det är helt oacceptabelt att barn fortfarande blir hemlösa. Tvåviktiga delar av arbetet med att förebygga vräkningar är också att anställafler budget- och skuldrådgivare och att bygga ut verksamheten med personligaombud, som kan hjälpa till i kontakter med myndigheter och hyresvärdar.

Det behövs en kraftsamling och en ny inriktning på politikenom vi på allvar ska kunna minska hemlösheten.

Stefan Nilsson (MP)
Gruppledare, Stockholms kommunfullmäktige

Leder Alliansens politik till ökad hemlöshet?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.