Dennis Lyxzén m fl: "Nu är det dags att slåss"

- 08/09/2014, 13:22 -
Dennis Lyxzén

Dennis Lyxzén

TT NYHETSBYRÅN

"En högernorm har etablerat sig som håller på att tillintetgöra allt vi värderar högt. Vi ber er att ansluta er till denna protest och hjälpa till att sprida den", skriver Dennis Lyxzén, David Sandström och Robin Hedberg.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vi ber er att ansluta er till dennaprotest och hjälpa till att sprida den

Svenskens självförtroendeär oproportionerligt. Det finns internationellt framgångsrika svenskar och idetta vårt mest individualistiska tidevarv blandar vi gärna ihop nation ochnationalitet, men de få gånger Sverige nämnts i internationell press, tex TheNew York Times (topp tio största tidningar utanför asien, 39e största i världen)senaste året har det handlat om rasistattacker i Stockholms förorter ochswastikor som klottrats på Synagogor i Malmö.

Visst, vi skriver bradeckare och producerar intressant popmusik, och i viss forskning är vivärldsledande, men det som pågår i Sverige i dag är: att välfärden demonteras,allmännyttan säljs ut, allas rätt till bra skolor och högkvalitativ sjukvårdriskeras av nedskärningar och privatiseringar, barnfattigdomen ökar och klyftanmellan samhällsklasserna blir allt större. Detta är ett faktum och pågår nu,alltmer privata aktörer har tagit plats på välfärdsarenan med effektivisering,resultatstyrning och segregering som konsekvenser.

Rasism florerar i detsvenska samhället; de utsatta skuldbeläggs. 

Migranter får sämre status ivälfärdssamhället och ”kriminaliseras” och ses som ”de andra”. Realiteten äratt vi lever i en välfärdsstat som i dag präglas av utanförskap, marginaliseringoch segregering. Där myndigheter kopplar ”svenskhet” med normalt, där alltannat är annorlunda och där stigmat i att vara rasist har tvättats bort. Vilever i jävligt osäkra tider.

Den tid vi lever i förblirinte per automatik upplyst utan vårt deltagande. 1919 skrev poeten Yeats i sin dystopiska dikt"The second coming": "The best lack all conviction, while theworst are full of passionate intensity." Vi är några styckensom inte längre tänkt leva upp till Yeats mardröm. Och även om många av ossförlorat tron på politiska utopier så lever fortfarande idén om ett gemensamtgott.

Vi tror på människansskyldigheter och möjligheter. Demokrati är ett hårt jobb. Slapphet och skepsisutgör ett minst lika stort hot som smyg-nassarna. Men vi tror även påindividens rättigheter och trygghet, något som i allt högre grad underminerasoch elimineras i dagens Sverige. Vi köper inte denna utveckling.

Sverige är ingetföregångsland. 

Vi kan snällt foga oss i en medioker fålla tillsammans med UKIPi England, AfD i Tyskland, Dansk Folkeparti i Danmark, Sannfinländarna iFinland, Fremmskrittspartiet i Norge, Folkpartiet för frihet och Demokrati iHolland, Front National i Frankrike etc. Det är ingen lätt högerbris somblåser, vi snackar inte längre om rasistiska "tendenser” i politiken, detär full storm. En högernorm har etablerat sig som håller på att tillintetgöraallt vi värderar högt. Det är dags att ställa sig upp. Dags att ogiltigförklaraapati och likgiltighet. Det är dags att slåss lite.

Vi har en skyldighet attreagera mot det som händer i vårt samhälle och att resa anspråk mot omvärlden.Vi kan visa solidaritet, mod och kärlek i vårt samhälle. Vi drömmer om någotbättre än det Alliansen gett oss under de åtta kalla år de drivit företagetSverige. Vi drömmer om något bättre.

Kan du bidra till en nyvision av Sveriges framtid?

Kan du bidra till ökatengagemang och medvetande, högre valdeltagande och större hänsyn till olikamänniskors livsvillkor?

Svaret är ja.

Vi vet att ni finns därute. Vi har hört och sett er skildra det i musik, konst, film; vi har hört erprata om det på bussen, i tunnelbanan, på caféer, vi har sett det på facebookoch på gatan, i antirasistiskt klotter och nedrivna SD-valaffischer ochförstått att många är bekymrade över vad som händer.

Vi ber er att ansluta ertill denna protest och hjälpa till att sprida den.

Bort med SD, in medsolidaritet.

Komigen Sverige.

Dennis Lyxzén, musiker
David Sandström, musiker 
Robin Hedberg, musiker