Tisdag 27 Sep
Stockholm

RepF: "Monarkin och rasismen bygger på samma grundidéer"

Mia Sydow Mölleby och Anna Steele
Mia Sydow Mölleby och Anna Steele. Foto: Michael Steinberg / Michael Steinberg

"Precis som rasism bygger nämligen monarki på att vissa människor är mer värda än andra. I slutändan handlar försvaret av kungahuset enbart om gener och blodslinjer", skriver Mia Sydow Mölleby och Anna Steele, Republikanska föreningen.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Besök Republikanska föreningens webbsida.

Många vi träffar säger att de är republikaner av princip, men tycker att det finns viktigare frågor att engagera sig i. Exempelvis framförs att rasism och främlingsfientlighet är mer akuta problem. För oss är dock valet mellan republik och monarki ändå mer än bara en principsak. Genom att införa ett mer demokratiskt statsskick bereder vi vägen för framsteg även på andra områden och slipper dessutom flera påtagliga nackdelar med det nuvarande systemet.

Kungahuset brukar beskrivas som en symbol för Sverige och då underförstått en positiv sådan, men vad står monarkin för egentligen? Vi ser förstelnade hierarkier, brist på insyn, traditionella könsroller, blind pliktmoral, ett okritiskt upphöjande av det tomma och ytliga, och framför allt föreställningen att det är skillnad på folk och folk. 

Att monarkin får fortleva betyder att moderna, demokratiska och humanistiska värderingar sätts på undantag. Irrationaliteten, orättvisan och den förvridna människosynen triumferar. Vilket budskap sänder det och vad blir effekten på samhället i stort?

Om vi har ett statsskick som i grunden utgår från en idé om genetisk överlägsenhet så lär risken för rasism öka. Precis som rasism bygger nämligen monarki på att vissa människor är mer värda än andra. I slutändan handlar försvaret av kungahuset enbart om gener och blodslinjer. Du kan endast bli svensk statschef om du råkar födas av rätt föräldrar.

Fastklamrandet vid monarkin representerar en vilja att bromsa Sveriges moderna utveckling och därför blir införandet av ett republikanskt statsskick ett fantastiskt tillfälle för en genomgripande diskussion om - och fördjupning av - demokratin. Verklig demokrati handlar om mer än att bara rösta i allmänna val. Den kräver kunskap, medvetenhet och aktivt deltagande, och riskerar att försvagas så fort vi slutar att utveckla den. Att ersätta monarkin med något bättre är ett utmärkt led i den processen.

Vid sidan av starkare demokrati på hemmaplan skulle ett progressivt, republikanskt Sverige även ha större trovärdighet när vi verkar för demokrati i andra delar av världen. Eller för att vända på ett vanligt argument för monarki; pr-värdet av en fredlig, genomtänkt övergång till republik vore enormt. Investeringen, däremot, är mycket blygsam. Det är ju bara att vi bestämmer oss för att fullborda demokratin!

Frågan om republik avfärdas ibland som oviktig och den nuvarande monarkin tolereras med argumentet att den inte gör någon större skada. Det är ett farligt förhållningssätt. Den som är beredd att tolerera monarkin undergräver sin trovärdighet i andra demokratifrågor. Demokratin måste tas på allvar. Dess principer bör inte negligeras av bekvämlighetsskäl eller med argumentet att det inte spelar någon roll. Förhoppningsvis har vi övertygat dig om att arbetet för republik är värt besväret.

Mia Sydow Mölleby, ordförande,
Anna Steele, vice ordförande,
Republikanska föreningen

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.