Stockholm

"Rapporteringen om Alice Bah Kuhnke är direkt sexistisk"

. Foto: Privat/TT
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Stefan Löfven är Sveriges nyastatsminister och nu är en ny regering tillsatt. Ett av de merförvånande, men glädjande för många, beskeden är att Alice BahKuhnke är ny kulturminister. Lite av ett wild card kan de flesta nogenas om, men ett kompentent sådant. Med en bakgrund på tankesmedjanSektor 3, som hon var med och grundade, samt som generaldirektör förUngdomsstyrelsen har hon ett digert och imponerande CV.

Men det tycks inte räcka. Det är intenog för att väcka respekt hos vissa av landets tidningsredaktörer.Några smakprov på hur tillsättandet av kulturministerposten harhanterats i svensk media:

”Jag har legat med Alice Bah, jaghar legat med Alice Bah och jag har LEGAT med Alice Bah.

Här är den stora skrällen i dennya regeringen – och skämten vi minns. Skrällen i regeringen:Från Disneyklubben till kulturminister” (Nyheter24)

”Disneyklubben-stjärnan nykulturminister” (Aftonbladet)

”Disneyklubben tar överkulturdepartementet – klarar hon det?” (Expressen)

Wow. Det viktiga i att Alice Bah Kuhnkeär ny kulturminister är alltså inte hennes engagemang i Sektor 3,Ungdomsstyrelsen, att hon har varit generalsekreterare förRättvisemärkt, att hon är ledamot i styrelsen för Dramaten elleratt hon är vice ordförande för KFUK-KFUM Sverige. Nej, det somflera stora nyhetssajter väljer att lyfta fram som det allra, allraviktigaste är att hon var programledare för ett barnprogram på1990-talet.

Det är ett hån mot Alice Bah Kuhnke,och det är ett hån mot alla unga kvinnor som engagerar sig ochkämpar för saker de tror på. I ett ögonblick kan deras engagemangoch arbete förringas till en struntsak. Det här är inget unikt ochovanligt. Det är faktiskt mer regel än undantag. Kan man för ensekund flytta fokus från den kompetenta unga kvinnan till något hongjort som kan anses förminska hennes kompetens, då är det ocksåexakt det man gör.

På vilket sätt är det intressant attBah Kuhnke varit programledare för ett barnprogram? Gör det hennemindre kompetent, mindre lämplig? Knappast. Ändå är det justprogramledarrollen som nu är det som får mest uppmärksamhet.Tidningsredaktörer agerar på det sättet, troligen inte för att detror att Sverige är superintresserade av att vår nya kulturministerhar en bakgrund inom TV-branschen, utan snarare för att det finnsstrukturer i samhället som gör det fritt fram att angripa drivnakvinnor även på det mest långsökta sätt. Du ska inte som kvinnakomma och tro att det du åstadkommit är värt något, för det äraldrig dina åstadkommanden och bedrifter som är det viktiga. Detsom anses vara relevant i samhällets ögon är din person, vem du äroch vem samhället tror att du är.

Löfven har proklamerat att den nyaregeringen är en feministisk sådan. Det är bara att hoppas att detfinns någon substans bakom de orden. Dagens mediahantering avtillsättandet av kulturministerposten visar tydligt att det finnsmycket, mycket kvar att göra när det kommer till svensk feminism.

Anny Berglin, feminist  

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.