Stockholm

"Politiken blir senil och dör utan nytillskott av engagerad ungdom"

Andreas Eriksson
Andreas Eriksson. Foto: Privat

Andreas Eriksson (CUF): "Ändå minskar antalet unga i partier och partiernas ungdomsförbund. De går i stället till intresseorganisationer som saknar den makt som partier har".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Andreas Eriksson är förbundsstyrelseledamot i CUF.

Varje generation växer upp under nya förhållanden och med nya erfarenheter, för att ta tillvara på dem på bästa sätt så behövs fler unga i politiken. Ändå är för få unga invalda i politiska församlingar eller medlemmar i politiska partier, för att inte tappa en hel generation av kunskap så behöver Sverige uppmuntra fler unga att engagera sig partipolitiskt.

Jag är inte här för att beklaga mig över dagens ungdom, dels eftersom jag är en del av den och dels eftersom sådan klagan vanligtvis är trams. Om något så ökar ungdomars intresse för politik och för de problem världen står inför. 

Ändå minskar antalet unga i partier och partiernas ungdomsförbund. De går i stället till intresseorganisationer, som visserligen ger något att kämpa för, men som saknar den politiska helhetsbild och makt som partier har. I slutändan är det partier som blir invalda i kommuner eller riksdag och som stiftar lagarna. På sikt innebär det att unga engagerade blir blåsta på en mängd möjligheter att förändra och förbättra världen.

Det finns många av oss som är med i politiska ungdomsförbund och lägger stora delar av vår fritid på att få andra ungdomar att aktivera sig politiskt. För att göra detta så måste vi få chanser att träffa unga. På senare tid har både skolor, fritidsgårdar och festivaler blivit mindre öppna för unga politiker som vill komma och prata politik med eleverna. Rädsla för konflikter mellan elever och SD har gjort lärare försiktiga, men tyvärr gjort det än svårare för unga att komma i kontakt med alla politiska partier.

Felet ligger inte bara i mötesplatserna, utan även hos partierna själva. Många partier kan vara fruktansvärt sega att bli medlem i. Många unga som vill engagera sig i en lokal fråga, som sin skola, eller sina lokala klimatmål fastnar i sega mötesformer bland äldre som känt varandra sedan före vi ungdomar föddes och är måttligt intresserade av förändring. Det är lite som om du som vill spela fotboll i den lokala klubben först tvingas vänta en månad för att sedan gå på tre fikamöten innan du ens får röra en boll. Partier måste vara organisationer som det är lätt för utomstående, oavsett ålder, att bli medlemmar i.

Slutligen måste vi som samhälle bli bättre på att lära ut politik, inte bara demokrati. De flesta av oss har vuxit upp och fått förklarat hur viktigt det är att gå och rösta, men få får förklarat hur viktigt det är att ibland vara en av personerna som det går att rösta på. Demokrati fungerar ingen vidare utan politiker. Föräldrar, skola och fler ungdomsorganisationer behöver göra som oss ungdomsförbund och förklara att det är möjligt att ställa upp i val, påverka vart samhället är på väg och göra en större skillnad för att förändra världen.

Andreas Eriksson,
Förbundsstyrelseledamot i CUF

Skulle du vilja engagera dig politiskt?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.