Måndag 29 Nov
Stockholm

"Vi muslimer har fått nog – sluta rapportera så negativt om Islam"

Ragda Ammar: "Vissa menar att Islam är en religion baserad på våld och att den inte borde få utövas. Hur kommer det sig då att det varje år konverteras ungefär hundra tusen människor runtom i världen till Islam?"

Kommentera (54)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Jag hade läst Sara Boudrans artikel och insåg att folk fortfarande diskriminerar mot en av världens största religioner och som följd av detta, har det skett väldig många hemska händelser mot muslimer, något som jag vill ta upp.

I helgen vandaliserades en moské i Skåne. De som hade trängt in hade kastat fulla ölburkar i lokalen och hängt använda kondomer. Jag blev nedslagen när Samir Murci berättade att de ”upplever detta som ett direkt hatbrott mot sig själva som muslimer i Eslöv och ser allvarligt på det.”

Jag tror inte heller att många har glömt bort den förfärliga händelsen som skedde i vintras när någon eller några sprejade åtta hakkors på dörrarna till moskén på Södermalm eller misshandlandet av den muslimska kvinnan på gatan för att hon bar slöja. 

Områden som man upplever mest religionsdiskriminering inom är medierna, inom polis- och rättsväsendet samt inom arbetslivet, skolan och på böneplatser. Man utsätts för fördomar och diskriminering från alla delar av samhället men det som återkommer ofta är polisens agerande och mediers ställning och skyldighet. Ni som har haft koll på medierna och deras nyheter så har ni märkt att de ofta förmedlar negativa bilder av olika religioner. Jag ser dessutom att medierna faktiskt har möjlighet att ge en mer nyanserad bild även om de inte göra det.  

Det är verkligen rekordmånga troende som upplever diskriminering och risken är att man blir diskriminerad som muslim är ännu större. Samhället stämplar muslimska män som ”farliga terrorister” och kvinnor som förtryckta. Det bemötandet styrs av omgivningens fördomar och det måste vi ändra på!

Jag tycker att medierna ska belysa mångfalden i den svenska omgivningen på ett positivt sätt. Vi får då ett bättre samhälle där det inte skapas eller förstärkts fördomar och det leder till att vi får mindre förtryckta grupper. Därmed får vi en öppnare samhällsdiskussion så att fördomar inte växer i det tysta.

Ingen skall lida i vårt samhälle på grund av att hen tillhör en viss religion. Tänk om ditt barn eller du inte fick ett jobb på grund av din religion, hur skulle du känna dig, skulle du inte lida då? Dessutom har Sverige gått med i Europakonventionen som innebär ett förbud av diskriminering, och rätt till religionsfrihet, men trots det upplevs inte religionsfriheten som den borde göra. Därför anser jag att det gäller för myndigheterna att ha ett informationsansvar, men det handlar också om bemötande och kompetens för att skydda sig mot ingrepp av vad som framstår som det centrala innehållet i en övertygelse eller en religion och slutligen för att förhindra att det uppkommer praktiska svårigheter för religionsutövning.

Vissa menar att Islam är en religion baserad på våld och orättvisa och att den inte borde få utövas. Hur kommer det sig att det finns cirka 1.6 miljarder muslimer i världen, näst största religionen, och hur kommer det sig att det varje år konverteras ungefär hundra tusen människor runtom i världen till Islam? Dessutom börjar varje kapitel av den Islamiska heliga boken Koranen med en fredlig värld. Enbart att några grupper i vår moderna tid representerar Islam med fel bild betyder inte att alla som tillhör religionen Islam ska framträda i dålig dager, eller att alla 99.99 procent muslimer är terrorister för att några grupper är det. Det gäller att granska och reflektera genom att ha verkliga bevis och inte bara ge uppmärksamhet till vad medierna säger om en viss religion och därmed vad de ger för bild av Islam. Vill man ha en riktig källa på sanningen om Islam är det bara att öppna deras heliga bok Koranen och bläddra i den.

Jag vill även lägga till att enligt statistik från Europol från 2011 så utgjorde endast 0,34 procent av terrordåden mellan åren 2006-2009 av islamistiska organisationer. ”Majoriteten av alla terrorattentat utfördes av olika separatistgrupper, men dessa fick inte samma mediala genomslagskraft.”

Sammanfattningsvis begär jag ett mer effektivt samhällsansvar, som når ända ner på individnivå och som absolut betonar mediers och myndigheters särskilda ansvar. De logiska följderna av diskrimineringen har inneburit att de som blivit diskriminerade av orsaker som har förbindelse eller anknytning med religion eller trosuppfattning, gör att de har fått en minskad tilltro till samhällsfunktionerna. Man upplever sig har blivit omoralisk behandlad av polis- och rättsväsende. 

Man möter ett samhälle påverkad av rasism och det är omvärlden som gör kopplingen mellan islam och terrorism. Detta drabbar i synnerhet personer som är, eller uppfattas vara, muslimer. ”Dessa personer känner sig utsatta av aktörer och i situationer, som inte alltid omfattas av diskrimineringslagstiftningen (till exempel medias rapportering eller beslut inom polis och rättsväsendet). 

Nu är det nog för oss som är muslimer och mot oss som upplever diskriminering på grund av vår religion. Nu skall myndigheterna och medierna ta ansvar för att behålla vår unika och värdefulla demokrati innan hatet tar över. 

Ragda Ismail

Rapporteras det för mycket negativt om islam?
Tack för din röst!
Kommentera (54)
Kopiera länk
Dela