Fredag 14 Maj
Stockholm

"Den fällda budgeten är SD:s största framgång någonsin"

Pesh Saadon: "I framtiden kommer Sverigedemokraterna bli ett parti som är avsevärt mycket större än de är i dag, och det får vi tacka oss själva och våra politiker för"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Pesh Saadon är en 21 år gammal juriststudent och författare från Stockholm.

Man skulle kunna tro attdet i Sverige inte finns en enda politisk strateg som inte arbetarför Sverigedemokraterna. Alltsedan det blivit tydligt att regeringenoch allianspartierna inte vill samarbeta med varandra har detpolitiska landskapet legat öppet för Sverigedemokraterna. Attmänniskor nu förvånas över deras beslut att fällabudgetpropositionen är märkligt – det vore grovt tjänstefel föralla Sverigedemokrater att göra någonting annat.

Sverigedemokraternahar skapat en politisk situation där de i framtiden blir ettnödvändigt ont. Under gårdagen klargjorde den tillfälligepartiledaren Mattias Karlsson att partiet ämnar rösta ned allabudgetpropositioner som framarbetats utan deras deltagande. Dettainnebär att partiet nu ger regeringen och oppositionen två val –samarbeta med oss eller med varandra.

Allianspartierna och den nuvaranderegeringen samt Vänsterpartiet har varit tydliga med att man inteönskar samarbeta med eller göra sig beroende avSverigedemokraterna. Ett sådant samarbete är därmed högstosannolikt. Politiker har dock vänt kappan efter vinden förr. Förde fall något block skulle välja att samarbeta medSverigedemokraterna kommer deras stöd att öka. Sverigedemokraternahar ett stort stöd runtom i landet, och det som möjligtvis hindratdem från uppnå ett än större stöd är frågan om huruvida de ärrumsrena eller inte. Om ett regeringsblock skulle välja attsamarbeta med dem är den frågan ur världen. Partiet skulle växastort under kommande riksdagsval.

Återstående alternativ är att dennuvarande regeringen samarbetar med Alliansen eller enskilda partierur alliansen. Alliansen har under hösten vägrat detta samarbete.Politiker har dock vänt kappan efter vinden förr. För de fall ettblocköverskridande samarbete kommer till stånd kommerSverigedemokraterna kunna hävda sig vara det enda oppositionspartieti Sveriges riksdag, och det med framgång. 

Inget alliansparti kommermed trovärdighet kunna agera oppositionsparti om ett annatalliansparti samarbetar med en socialdemokratiskt ledd regering.Oavsett konstellationerna med en socialdemokratiskt ledd ellermoderatledd regering är situationen glasklar. Vid ettblocköverskridande samarbete kommer Sverigedemokraterna att axlaansvaret som oppositionsparti, och därmed kommer partiet att växa.

Det finns med andra ord inte någonanledning att utbringa en skål eller fira på annat sätt. Iframtiden kommer Sverigedemokraterna bli ett parti som är avsevärtmycket större än de är i dag, och det får vi tacka oss självaoch våra politiker för.

Pesh Saadon,
Juridikstudent och författare

Var det rätt av SD att fälla budgeten?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela