Tisdag 18 Maj
Stockholm

"Vänsterpartiernas hat har banat väg för SD"

Edward Tovi: "Nu är det dags för vänstern att en gång för alla inse sina misstag, och att sluta försöka lägga ansvaret i knäet på Alliansen"

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Edward Tovi på Twitter: @ToviEdward 

Sedanvalresultatet stod klart i september såharSverige matats med bilden av att det pånågotsätt vilar påAlliansensaxlar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska fådrivaigenom en budget som skadar jobb, företagande, och vårgemensamma välfärd. I onsdags valde Stefan Löfven att utlysaextraval, något som är unikt i svensk modern historia. I och meddetta beslut hindrar Löfven en alliansledd regering som skulle hakunnat regera med bakgrund av att deras budget gick igenom. 

Enborgerlig regering hade självklart varit ett nederlag förSocialdemokraterna och Miljöpartiet. Därför drog Löfven på sigofferkoftan samtidigt som han hävdade att detta var Alliansens fel.Denna analys hade hållitom det hade tett sig såattsamma princip gällde för oppositionen 2010-2014, någotsom det uppenbarligen inte gjorde. Gångpågångfällde Socialdemokraternaregeringens förslagtillsammans med Sverigedemokraterna. Man bröt själv mot praxisförra hösten närman brötur delar av budgeten och röstade ner enskilda förslag tillsammansmed Sverigedemokraterna.Det äraldrig oppositionens ansvar fören regering att fåigenomsin politik, för dåhademan inte varit i opposition.

Mediahar tyvärr målat upp bildenav att det är åttaårav Alliansstyre som har gjort att vi har hamnat i det parlamentariskaläge vi har, med Sverigedemokraterna som vågmästare.Men låtoss se påvarförvi har det parlamentariska läge vi har, varför 13% av Sverigesväljare valde att lägga sin röst påSD. Det ärinte som Aftonbladets ledarsidor vill hävda, att Moderaterna harbedrivit en politik som har urholkat Sveriges välfärd och ställtfolk mot folk, någotsom Åsa Linderborg gjorde tvådagarefter valet i krönikan ”Vem är dummast”. Snarare ärdet ÅsaLinderborgs och Karin Petterssons fel, tillsammans med resten avredaktionen påAftonbladetsfel. Ordet ”oberoende” har strukits ur tidningens beskrivning avdem själva som ”oberoende socialdemokratiskt”, för Aftonbladethar blivit en kampanjtidning för vänstern.

Iåttaårhar man framgångsriktlyckats målaupp bilden av att Sverige har gåttsönder, där människor i nöd lämnas i sticket av staten tillförmånför skattesänkningar för de allra rikaste. Verkligheten är attAlliansens skattesänkningar riktade sig till låg-och medelinkomstagare för att ge dem ett lite drägligare liv i vårtids djupaste finanskris. Innan valet 2010 lanserade Aftonbladet enhel artikelserie som gick under namnet ”Nya Tuffa Sverige” medden troliga målsättningenatt försöka säkra statsministerposten åtMona Sahlin. I samma veva blev Sverigedemokraterna ett hushållsnamnsom surfade pådenkonstgjorda vänstervågen.För ävenom det var precis tvärtemotvad Jan Helin ville, såhälldehan bensin påvedtränoch tände sedan elden.

AttSverigedemokraternai september blev Sveriges tredje störstaparti är till mycket stor del medias frontalangrepp och svartmålningav Alliansens Sverige, ett Sverige som har inneburit tillväxt,jobbskapande och ökade resurser till välfärden. I och med dennasvartmålning,sågSverigedemokraterna sin chans att ställa välfärden mot en generösmigrationspolitik, någotsom man lyckades med. Vad Sverigedemokraterna har lyckats med ärgenialiskt. Man har lyckats att bygga hela sin framgång på ensamhällsbild utan verklighetsförankring uppmålad av vänstermedia.Om Sveriges största tidning hade varit just oberoende så hade 13%av Sveriges befolkning kanske inte trott att deras välfärd hademissgynnats av att vi är världens mest humana land. Vi harintegrationsproblem, men inte migrationsproblem. 

Sveriges välfärdhar snarare missgynnats av vår integrationspolitik på det sättetatt vi inte har utnyttjat den enorma kompetens och kunskap som harkommit till Sverige. Men som sagt så har integration och migrationväldigt lite att göra med varandra, vi skulle kunna ta emot väldigtmånga fler som söker skydd från krig och förtryck om vi fick enfungerande integrationspolitik. Vänstern var såförblindadeav hat och svartsjuka, att man blev blind för att man krattade vägenförJimmie Åkessonrakt in i Riksdagen. Vänstern vägrade att inse att Sverige faktisktkunde bli bättre med en borgerlig regering. Resultatet av det äratt vi idag tvingas prata om volymer när det kommer tillmigrationspolitik, något som jag tycker är helt förskräckligt. 

Nuärdet dags förvänstern att en gångför alla inse sina misstag, och att sluta försöka läggaansvaret i knäetpåAlliansen,någotsom Karin Pettersson gjorde senast i tisdags med ledaren ”SnällaAnnie, vi vill ha jullov”. Jag tror att ett jullov skulle passaperfekt för Pettersson, för dåskullevi kanske kunna fåennågotmer saklig politisk debatt som inte förvrids av egna politiskamotiv.

Edward Tovi,
MUF Lidingö

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela