Lördag 21 Maj
Stockholm

33 debattörer i öppet brev till SAS: "Stå upp mot fascismen!"

Debattörerna: "Nordens högerextrema element jublar nu över ert val att ta bort tidningen"

Kommentera (57)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I helgen fick vi höra talas om att nipå SAS valt att plocka bort det senaste numret av er tidningScandinavian traveler samt avpublicerade nätversionen av tidningen.Orsaken bakom påstår ni vara att en artikel om högerextremaideologiers framväxt i norden är allt för generaliserande ochonyanserad. På Twitter ber ni om ursäkt till en avFremskrittspartiets politiker och hoppas de inte skall bojkotta er iframtiden.

Att hot om bojkott från en politikerkan få ett företag som SAS att censurera sig själva är högstskrämmande och ett rejält slag mot demokratin, i synnerhet mot detryckfrihetsförordningar och yttrandefrihetslagar som de nordiskaländerna värnar om. Artikeln i fråga är en i vår mening väldigtneutralt skriven, den påstår på intet sätt att de nordiskapartierna med rötter i fascism och nationalism skall förbjudaseller att det är fel att rösta på dem. Artikeln gör inget annatän att redogöra för historien, skillnaderna partierna emellan ochrådande samhällsdebatt. Framförallt ger författaren sin bild avvad dessa partiers popularitet kan bero på.

Har vi verkligen kommit till en punktdär vissa partiers historia inte får diskuteras? Hur skall vi kunnaföra en öppen politisk diskussion om fyra väldigt specifikapartiers historia är tabu och att nämna den direkt ses somosakligt, generaliserande och så provocerande att ett företag intekan tillåta sådana texter i sin tidning? Vi är många som drabbasav den politik dessa partier står för, som ser ett hot i derasåsikter och vad de vill göra med de nordiska länderna. Det ärviktigare nu än någonsin att kunna belysa högerextrema partiersbakgrund, deras historia och värderingar istället för att sopadetta under mattan.

Att SAS dessutom är det företag som vanligenanlitas för att transportera utvisade individer ut ur norden göratt detta ställningstagande till förmån för fascismen ger enextra besk smak i munnen. Det borde vara alla företags skyldighetatt ta avstånd från fascism och motarbeta dessa element iställetför att lägga sig platt och i det tysta hjälpa dem att växa.

Nordens högerextrema element jublar nuöver ert val att ta bort tidningen, de jublar över ert val att göradem ännu lite mer rumsrena. Vi ser istället med sorg på denutveckling som sker, och med rädsla på att det uppfattas somoneutralt att peka på fascistiska partiers bakgrund men neutralt atttala om dem som vore de vilka mitten partier som helst. Det är deinte och det måste vara acceptabelt att säga och acceptabelt förett företag att stå bakom utan att mötas av bojkottshot ochreprimander från politiker. Vi hoppas med detta att SAS har den godasmaken att återta tidningen i sin helhet med Per Svenssons textintakt. Annars hoppas vi att vanliga människor väljer att bojkottaSAS, så att fascisterna får resa ostört med er.

Med vänliga hälsningar

Paula Dahlberg, skribent och debattör
Rezan Labady
Natashja Psomas Blomberg,samhällsdebattör
Foujan Rouzbeh, Feministiskt initiativ
Tanvir Mansur, skribent
Sara Abdollahi, skribent och initiativtagare till Kultwatch
Amra Bajric, skribent
Emanu Garnhei, satirtecknare
Fatima Osman, initiativtagare till Kultwatch
Emma Dominguez, aktivist
Lucía Ramírez Tuesta
Jyothi Swahn Bai, aktivist och enstenhård jävla brud
Araia Ghirmai Sebhatu, kultur ochkonstvetare
Shovan Hedayaty
Dennis Naghizadeh
Anette T
Malin Michea
Miran Kakaee
Malin Darius Trogen
Ibrahim A. Alkhaffaji
Nadja Awad
Clara Norberg
Darya Anwari
Lisa Sjöblom
Alma Öberg, Vänsterpartiet
Raghda Harahsheh
Richey Wyver
Alice Florin
Isak Thomas Gerson
Ayman Osman, aktivist
Julia Cagan, skribent
Maria Fredriksson, lärare förnyanlända barn

Var det rätt av SAS att ta bort tidningen?
Tack för din röst!
Kommentera (57)
Kopiera länk
Dela