Fredag 3 Dec
Stockholm

"Muslimska kvinnor är inte mer förtryckta än andra kvinnor"

Hedvig Badran: "Om du vill tala med huvudet högt och säga att islam förtrycker kvinnor så tala med kunskap"

Kommentera (90)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Hedvig Badran är 19 år och boende i Malmö. Anledningen till att hon skriver den här texten är att många av hennes nära vänner har blivit utsatta för misshandel på grund av fördomar om slöjan och religionen Islam. 

’’Muslimska kvinnor ärförtryckta’’

Det var inteminst okunskapen och hatet hos er som fick mig att skriva det här.Många väljer att neka sanningen och återgå till lögnerna dåsanningen motbevisar många hårt och detta nederlag accepteras inteav de flesta. De väljer lögnerna även om en över 1400 gammalskrift tar upp exempel av det här flertalet gånger. Islam haraldrig och kommer aldrig att förtrycka kvinnor. Här menar jag inteenbart muslimska kvinnor, judiska kvinnor, ateistiska kvinnor ellerkristna kvinnor utan alla kvinnor som har satt sin fot på den härjorden. Alla kvinnor. Döttrar, mödrar, systrar. Alla kvinnor ärärade av religionen, Islam, mer än någon annan religion ivärlden. Men så som jag upplever dagens samhälle kommer ni intesläppa den stora frågan, Varför måste hon täcka sig som etttält eller spöke?

Jo men precis! Låt oss då frigörahenne. Frigöra henne från hennes självrespekt, frigöra henne frånkläderna hon bär på, frigöra henne från stoltheten som hon har,frigöra henne! Sätt henne fri! Kom till oss där du inte har någonvärdighet, kom till oss där varje ”Tom”, ”Dick” och ”Harry”kommer att granska dig uppifrån och ner och fantisera saker om dig,kom till oss där du kommer bli bedömd utifrån storlek 24, 36, 42. Hur bra du ser ut är inte vad du har på insidan. Du känner dig somen leksak. En slav till en man som säger vad du ska göra, vad duska ha på dig, vad du inte ska ha på dig. Är detta friheten nisnackar om? När du talar med en kvinna som bär slöja så ser duinte på alla de grejer som jag nämnde tidigare. Du ”ser” påhennes tänkande, du ser på hennes karaktärismer, hennespersonlighet, hennes hjärta.

Muslimska kvinnor väljer detta själv.Om de vill täcka sig eller inte. Inte deras män, bröder, söner,pappor. Det är de själva. I Frankrike har de satt upp lagenom att det var förbjudet att täcka håret. Talar de fortfarande omdemokrati? Men vilka var det som gick ut på gatorna och krävderätten att bära slöja? Var det de muslimska männen som ni anserförtrycker muslimska kvinnor? Nej det var kvinnor, även franskakvinnor som gick ut på gatorna och krävde rätten att täcka sig.De riktiga förtryckarna är de som stämplar muslimska kvinnor förförtryckta och ropar saker efter henne som t.ex. spöke eller tält.

Om du vill tala med huvudet högt ochsäga att islam förtrycker kvinnor så tala med kunskap. Inte hateller fördomar för det kommer inte bli någon rättvis diskussion,och jag hoppas att det ändå är rättvisa ni är ute efter? Tideninnan Islams era blev kvinnor mördade. De hade inga rättigheter, deblev mördade innan islam bara för att de var skamliga. Folk skämdesför att ha en dotter. De kunde antingen gå runt och skämmas ellerbegrava henne levande. Då Islam kom fick kvinnan, inte bara iEuropa, eller ett visst land utan, alla kvinnor fick rättenatt ärva, rätten att rösta och driva företag. Detta kom för över1400 år sedan. I Sverige fick inte kvinnor någon rösträtt förrän1919, alltså för ca 95 år sedan. I USA 1920, alltså 94 årsedan. Men Islam gav kvinnor rösträtt för över 1400 år sedan.

Slutligen vill jag tillägga att nimuslimer där ute som känner er utsatta och kränkta av media, vadhar ni gjort för samhället för att motverka detta? Vad har nigjort för att visa en bättre bild av muslimer? Det är intekonstigt att folk ser Islam som något främmande. Jag är säker påatt många muslimer kan relatera till att vissa, eller rätt många,muslimska grupper inte har något starkt band för att visa samhälletatt vi vill gott inte ont. Ni har en otroligt stor kunskap som nimåste dela med er, på ett gott sätt, höj inte rösten, gör ingapersonangrepp, bara tala utifrån kunskap såsom eran profet gjordeoch spred religionen snabbare än en löpeld med sin goda karaktär.

Hedvig Badran

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (90)
Kopiera länk
Dela