Tisdag 30 Nov
Stockholm

"Elever måste tillåtas att överklaga betyg!"

Sara Göransson: "Genom införandet av betygsöverklagan anser jag att det enbart kommer vara en elevs prestation och kunskap som bedöms"

Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Moderat Skolungdom

Moderat skolungdom (MSU) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för skolungdom på högstadium och gymnasieskola. MSU grundades 1949, men hette fram till 1969–1970 Konservativ skolungdom (KS).

Förett halvår sedan tog jag studenten. Jag stod där med studentmössanpå huvudet och det vita kuvertet i handen. I det vita kuvertet lågen av nycklarna till min framtid – mina betyg. Det är de som jaghar kämpat för i tre år. Det är dessa betyg som jag kommer attanvända när jag söker in till universitetet och det är dessabetyg som jag kommer att visa upp för arbetsgivare när jag sökerjobb. För mig var det därför otroligt viktigt att de betyg som lågi det vita kuvertet stämde. Att de stämmer överens med min kunskapoch prestation. 

I dag finns det, olyckligt nog, elever som fårfelaktiga betyg. Betyg som inte alls stämmer överens med derasprestation eller kunskap och detta är något som vi måste se över.Varje gymnasieelev ska ha rätt att hävda sitt slutbetyg. Varförska man kunna överklaga en p-bot på 500 kronor men inte sitt betygfrån gymnasiet?

Myckethar hänt med den svenska skolan de senaste åtta åren. Under deåren som Alliansen har styrt har den svenska skolan tagit stora klivi rätt riktning. Vi har bland annat fått ett nytt betygssystem.Allt för att varje elev ska få rättvisa betyg. Med en störrebetygsskala kommer både elever och lärare lättare att förstå vadsom krävs för varje betyg. Det blir mer konkret och färre elevertvingas få det vimsiga VG+, där pluset inte gav någonting och somi dag kan omvandlas till ett B. 

Men trots ett nytt betygssystem finnsdet fortfarande elever som inte tycker att lärarna sätter rättvisabetyg. Många hävdar att deras relation till läraren påverkarvilket betyg de tillslut kommer att få. Det här är heltoacceptabelt och i sådana här situationer ska elever ha möjlighetatt få sitt betyg granskat av en oberoende instans som kan avgöraom betyget är rätt eller fel.

Endel hävdar att lärarens status skulle sjunka om det införs enmöjlighet till betygsöverklagan. Detta är något som direkt villförnekas. För det första skulle det här förslaget kunna ledatill att lärarnas kunnande och professionalitet ökar. De tvingas hatydligare motivering till betyg, då det faktiskt finns en möjlighetatt betyget överklagas. För det andra kan en titta på merstatusbetingande yrkeskategorier, som till exempel poliser elleradvokater. Där finns det möjlighet att överklaga eller påverka debeslut som fattas och trots det är dessa yrken mer statusbetingande.Med andra ord behöver inte införandet av betygsöverklagan ledatill en sänkning av lärarens status. Känslan av rättvisa ochsäkerhet skulle snarare kunna stärkas.

Jagminns själv när jag satt i skolan och ville ge synpunkter pålärarnas undervisning, men det var en viktig faktor som gjorde attjag oftast inte gav mina synpunkter. Mina betyg vilade mycket ilärarnas händer. Jag var rädd för att mina betyg skulle kunna taskada av det. Mina vänner som fortfarande går i skolan delar sammaoro. 

Genom införandet av betygsöverklagan anser jag att det enbartkommer vara en elevs prestation och kunskap som bedöms. En dåligrelation mellan lärare och elev kommer inte kunna motiveras ochspeciellt inte vid en betygsöverklagan.

Elevernasrättsäkerhet i den svenska skolan bör fortsätta stärkas ochdärför kan införandet av betygsöverklagan vara rätt väg att gå.

SaraGöransson,
ModeratSkolungdomsansvarig i Örebro Län

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela